Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 302/2 pow.0,0267 ha, położonej w obrębie Zaborów
Data publikacji 11.10.2016
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 3 października 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 302/2 pow.0,0267 ha, położonej w obrębie Zaborów, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018737/8.
Do przetargu dopuszczono 2 osoby: Marek Stanisław i Irena Nowakowscy.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6.000 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 6.060 zł. 

Nabywcami nieruchomości nr 302/2 o pow. 0,0267 ha, w obrębie Zaborów, zostali Marek Stanisław i Irena Nowakowscy, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 6.060 zł. 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
11.10.2016    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)