Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/2 pow.0,0220 ha, położonej w obrębie Chełmek Wołowski
Data publikacji 23.08.2016
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 10 sierpnia 2016r. przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/2 pow.0,0220 ha, położonej w obrębie Chełmek Wołowski, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer  LE1U/00018724/4. 
Do przetargu dopuszczono 1 osobę: Zbigniewa Mądrego.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10000 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 10100 zł.   Nabywcą nieruchomości nr 41/2 o pow. 0,0220 ha, w obrębie Chełmek Wołowski, został Zbigniew Mądry, który za nieruchomość zaoferował cenę 10100 zł. 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
23.08.2016    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)