Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0293 ha, w skład której wchodzą działki nr 481/3 i 482/4
Data publikacji 23.03.2016
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 15 marca 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0293 ha, w skład której wchodzą działki nr 481/3 o pow. 0,0172 ha i 482/4 o pow.0,0121 ha, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer  LE1U/00040806/6 oraz nieruchomości o pow. 0,0517 ha., w skład której wchodzą działki nr 482/3 o pow. 0,0313 ha i 481/2 o pow. 0,0204 ha, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00040805/9, położonych w obrębie 2 miasta Ścinawy.    
Do przetargu dopuszczono cztery osoby: Zdzisława i Mariolę małż. Wysoczańskich oraz Lidię  i Mariusza małż. Filarowskich.   

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 37000 zł.   

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 40700 zł.   Nabywcami nieruchomości o pow. 0,0293 ha, w skład której wchodzą działki nr 481/3 o pow. 0,0172 ha i 482/4 o pow.0,0121 ha oraz nieruchomości o pow. 0,0517 ha., w skład której wchodzą działki nr 482/3 o pow. 0,0313 ha i 481/2 o pow. 0,0204 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, zostali Zdzisław i Mariola Wysoczańscy, którzy za nieruchomości zaoferowali cenę 40700 zł. 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
23.03.2016    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)