Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Nieodpłatna pomoc prawna
Tytuł dokumentu Nieodpłatna pomoc prawna
Data publikacji 18.02.2016
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Od 1 stycznia 2016 na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).


Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od 1 stycznia 2016 r.


Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26-go roku życia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży


W punkcie pomocy prawnej należy okazać dokument uprawniający do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat (np. dowód osobisty),
 • oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o której mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości http://darmowapomocprawna.ms.gov.plKomentarz:


Załączniki
HARMONOGRAM - 2018.docx   HARMONOGRAM - 2018.docx (19.88 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
04.01.2018    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
04.01.2018    Usunięto załącznik HARMONOGRAM - 2017.pdf (Paweł Flunt)
04.01.2018    Dodano załącznik "HARMONOGRAM - 2018.docx" (Paweł Flunt)
18.01.2017    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
18.01.2017    Dodano załącznik "HARMONOGRAM - 2017.pdf" (Paweł Flunt)
18.01.2017    Usunięto załącznik HARMONOGRAM - 2017.pdf (Paweł Flunt)
18.01.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
18.01.2017    Dodano załącznik "HARMONOGRAM - 2017.pdf" (Magdalena Ratajczak)
18.01.2017    Usunięto załącznik HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW (Magdalena Ratajczak)
18.01.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
19.02.2016    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
19.02.2016    Dodano załącznik "HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW" (Paweł Flunt)
18.02.2016    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
18.02.2016    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)