Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu Centrum Turystyki i Kultury
Data publikacji 25.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Centrum Turystyki i Kultury
59-330 Ścinawa, ul. T. Kościuszki 1
tel./faks: 76  845 79 17
e-mail: sekretariat@ctik.scinawa.pl

strona WWW: www.ctik.scinawa.pl

NIP 692-000-06-74
REGON 000897680 

Do zakresu działania Centrum w szczególności należy:

 1. W zakresie upowszechniania kultury i sztuki, sportu,  rekreacji i turystyki działania obejmują:
  1. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
  2. tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
  3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
  4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  5. udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
  6. organizowanie – w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozbudzaniu i  pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,
  7. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, okolicznościowych (tj. święta, jubileusze, turnieje wsi, konkursy, warsztaty, wystawy, pokazy i plenery artystyczne),
  8. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
  9. zlecenie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom
  10. nieodpłatne udostępnianie sali widowiskowej i ośrodka kultury na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz gminnych organizacji społecznych.
 2. W zakresie wychowania i edukacji działania obejmują:
  1. tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych i folklorystycznych,
  2. tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbistycznych oraz klubów dyskusyjnych,
   3) organizowanie wystaw, plenerów, spotkań artystycznych,
  3. organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki.
 3. W zakresie działań promujących Miasto i Gminę Ścinawa w kraju i za granicą działania obejmują:
  1. nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury lub instytucjami o podobnym zakresie działań na terenie kraju oraz za granicą,
  2. tworzenie projektów o szerszym zasięgu terytorialnym,
  3. redagowanie strony internetowej,
  4. przygotowywanie i wydawanie wydawnictw promujących Miasto i Gminę Ścinawa,
  5. organizacja imprez środowiskowych, rocznicowych, narodowych, okolicznościowych jak również konkursów, przeglądów, festiwali, wydarzeń artystycznych promujących Miasto i Gminę Ścinawa,
  6. pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, współpraca ze środkami masowego przekazu, rozwijanie kontaktów z innymi podmiotami w celu promocji Miasta i Gminy Ścinawa,
  7. informacja turystyczna promująca walory Ziemi Ścinawskiej.

W strukturze CTiK działają:

 • Świetlice wiejskie
  • świetlice wiejskie w miejscowościach: Buszkowice, Dąbrowa Środkowa, Dębiec, Dłużyce, Dziesław, Dziewin, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Ręszów, Turów, Wielowieś, Zaborów.
 • W Centrum Kultury i Turystyki działa od 1984 roku Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej.

W ramach swojej działalności CTiK organizuje imprezy plenerowe:

 • Dni Ścinawy,
 • Ścinawski Blues nad Odrą
 • Dzień Dziecka,
 • Flis Odrzański,
 • Festyny letnie,
 • Dożynki Gminne.

Centrum Kultury i Turystyki organizuje  wystawy, konkursy, turnieje piłki nożnej, szachowe, warcabowe, tenisa stołowego. W okresie ferii i wakacji oferuje bogaty program spędzenia wolnego czasu.Załączniki
Statut Centrum Turystyki i Kultury   statut Centrum.pdf (83.86 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
01.04.2015    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
01.04.2015    Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny.pdf (Magdalena Ratajczak)
21.02.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
12.09.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
30.08.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
26.07.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
26.07.2012    Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny.pdf" (Magdalena Ratajczak)
27.01.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
19.08.2011    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
22.06.2011    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
08.06.2011    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
08.06.2011    Dodano załącznik "Statut Centrum Turystyki i Kultury" (Patrycja Jugo)
08.06.2011    Usunięto załącznik Statut Centrum Turystyki i Kultury (Patrycja Jugo)
08.06.2011    Zmieniono tytuł załącznika z "Statut Centrum Kultury i Turystyki" na "Statut Centrum Turystyki i Kultury" (Patrycja Jugo)
01.03.2011    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
05.08.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
06.05.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
05.05.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
04.01.2010    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
29.10.2009    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
25.03.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
25.03.2009    Dodano załącznik "Statut Centrum Kultury i Turystyki" (Paweł Flunt)
25.03.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)