Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu Podatki
Data publikacji 18.07.2013
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Komentarz:Załączniki
Karta usług: zaświadczenie w sprawach podatkowych + wniosek   KARTA usługi zaświadczenia w sprawach podatkowych.pdf (49.11 KB)
KARTA usługi deklaracje w sprawach podatkowych   KARTA usługi deklaracje w sprawach podatkowych.pdf (408.65 KB)
KARTA usługi informacja o nieruchomościach, gruntach rolnych i lasach   KARTA usługi informacja o nieruchomościach, gruntach rolnych i lasach.pdf (242.62 KB)
umorzenie zaległości podatkowych   Karta Usługi- umorzenie zaległości podatkowych .pdf (57.05 KB)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach   Karta Usługi -zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaległości.pdf (48.25 KB)
odroczenie terminów płatności   Karta Usługi-odroczenie terminów płatności i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych.pdf (59.2 KB)
zwrot podatku akcyzowego   KARTA usługi zwrot podatku akcyzowego.pdf (467.12 KB)
zwolnienie z podatku rolnego z tyt. robót drenarskich   KARTA usługi zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zniszczenia upraw wskutek robót drenarskich - Kopia.pdf (40.06 KB)
zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych   KARTA usługi zwolnienie z tytułu nabycia gruntów .pdf (48.53 KB)
Zaprzestanie produkcji rolnej   KARTA usługi zaprzestanie produkcji rolnej.pdf (68.81 KB)
ulga w podatku rolnym z tyt. wystąpienia klęski   KARTA usługi ulga z tytułu klęski żywiołowej.pdf (48.07 KB)
Udzielenie ulgi inwestycyjnej   KARTA usługi ulga inwestycyjna .pdf (48.85 KB)
Interpretacja prawa podatkowego   KARTA usługi indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego.pdf (51.95 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
23.07.2020    Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego ogrodów działkowych (Grażyna Duszak)
08.07.2020    Edycja dokumentu (Grażyna Duszak)
08.07.2020    Usunięto załącznik ulga żołnierska w pod. rolnym (Grażyna Duszak)
30.10.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
30.10.2014    Usunięto załącznik Karta usługi deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Magdalena Ratajczak)
23.06.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
23.06.2014    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
19.09.2013    Dodano załącznik "Karta usług: zaświadczenie w sprawach podatkowych + wniosek " (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego ogrodów działkowych " (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego ogrodów działkowych (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Zmieniono tytuł załącznika z "umorzenie zaległoścu podatkowych " na "umorzenie zaległości podatkowych " (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Dodano załącznik "KARTA usługi deklaracje w sprawach podatkowych" (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Dodano załącznik "KARTA usługi informacja o nieruchomościach, gruntach rolnych i lasach" (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Dodano załącznik "Karta usługi deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Dodano załącznik "Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach " (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Usunięto załącznik Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Usunięto załącznik umorzenie zaległoścu podatkowych (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Dodano załącznik "umorzenie zaległoścu podatkowych " (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Usunięto załącznik odroczenie terminów płatności (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Dodano załącznik "odroczenie terminów płatności " (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego z tyt. robót drenarskich (Magdalena Ratajczak)
09.08.2013    Usunięto załącznik zwolnienie z pod. rolnego - zaprzestanie produkcji rolnej (Magdalena Ratajczak)
22.07.2013    Usunięto załącznik KARTA usługi informacja o nieruchomościach, gruntach rolnych i lasach INRL-1 (Magdalena Ratajczak)
22.07.2013    Dodano załącznik "KARTA usługi informacja o nieruchomościach, gruntach rolnych i lasach INRL-1" (Magdalena Ratajczak)
22.07.2013    Dodano załącznik "zwrot podatku akcyzowego " (Magdalena Ratajczak)
22.07.2013    Usunięto załącznik zwrot podatku akcyzowego (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego z tyt. robót drenarskich" (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych " (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "Zaprzestanie produkcji rolnej" (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Usunięto załącznik zaświadczenie w sprawach podatkowych (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "zaświadczenie w sprawach podatkowych" (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Usunięto załącznik zaświadczenie w sprawach podatkowych (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "ulga żołnierska w pod. rolnym" (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Usunięto załącznik ulga żołnierska w pod. rolnym (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "ulga w podatku rolnym z tyt. wystąpienia klęski" (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Usunięto załącznik ulga w podatku rolnym z tyt. wystąpienia klęski (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "Udzielenie ulgi inwestycyjnej " (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Usunięto załącznik Udzielenie ulgi inwestycyjnej (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Dodano załącznik "Interpretacja prawa podatkowego" (Magdalena Ratajczak)
18.07.2013    Usunięto załącznik Interpretacja prawa podatkowego (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Interpretacja prawa podatkowego " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Interpretacja prawa podatkowego (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Udzielenie ulgi inwestycyjnej " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Udzielenie ulgi inwestycyjnej (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "ulga w podatku rolnym z tyt. wystąpienia klęski " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik ulga w podatku rolnym z tyt. wystąpienia klęski (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "ulga żołnierska w pod. rolnym " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik ulga żołnierska w pod. rolnym (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "zaświadczenie w sprawach podatkowych " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik zaświadczenie w sprawach podatkowych (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z pod. rolnego - zaprzestanie produkcji rolnej " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z pod. rolnego - zaprzestanie produkcji rolnej (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego ogrodów działkowych " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego ogrodów działkowych (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego z tyt. robót drenarskich " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z podatku rolnego z tyt. robót drenarskich (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "odroczenie terminów płatności " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik odroczenie terminów płatności (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "umorzenie zaległoścu podatkowych " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik umorzenie zaległoścu podatkowych (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Dodano załącznik "Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach " (Magdalena Ratajczak)
26.10.2012    Usunięto załącznik Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Magdalena Ratajczak)
11.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Dodano załącznik "odroczenie terminów płatności " (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik odroczenie terminów płatności (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Dodano załącznik "Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach " (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Dodano załącznik "umorzenie zaległoścu podatkowych " (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik umorzenie zaległoścu podatkowych (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Dodano załącznik "odroczenie terminów płatności " (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik odroczenie terminów płatności (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Dodano załącznik "odroczenie terminów płatności " (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik odroczenie terminu płatności (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Usunięto załącznik umorzenie zaległości podatkowej (Magdalena Ratajczak)
01.10.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "umorzenie zaległoścu podatkowych" (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "odroczenie terminu płatności " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik odroczenie terminu płatności (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik Umorzenie zaległości podatkowej (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik Wniosek zwrot pod. akcyzowego (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach" (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkowej (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "zwrot podatku akcyzowego " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik zwrot pod. akcyzowego (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego z tyt. robót drenarskich " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z pod rolnego z tyt. robót drenarskich (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego ogrodów działkowych " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z pod. rolnego ogrodów działkowych (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z pod. rolnego gruntów nabytych (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "zwolnienie z pod. rolnego - zaprzestanie produkcji rolnej " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik zwolnienie z pod. rolnego - zaprzestanie produkcji rolnej (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "zaświadczenie w sprawach podatkowych " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik zaświadczenie w spr. podatkowych (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "ulga w podatku rolnym z tyt. wystąpienia klęski" (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "ulga żołnierska w pod. rolnym " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik ulga żołnierska w pod. rolnym (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik ulga w pod. rolnym z tyt. klęski (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "Udzielenie ulgi inwestycyjnej " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik Udzielenie ulgi inwestycyjnej (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Dodano załącznik "Interpretacja prawa podatkowego " (Magdalena Ratajczak)
28.09.2012    Usunięto załącznik Interpretacja prawa podatkowego (Magdalena Ratajczak)
24.08.2012    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2012    Dodano załącznik "zwrot pod. akcyzowego " (Paweł Flunt)
24.08.2012    Usunięto załącznik zwrot pod. akcyzowego (Paweł Flunt)
24.08.2010    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "umorzenie zaległości podatkowej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "odroczenie terminu płatności" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Wniosek zwrot pod. akcyzowego" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "zwrot pod. akcyzowego" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "zwolnienie z pod. rolnego gruntów nabytych " (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "zwolnienie z pod rolnego z tyt. robót drenarskich" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "zwolnienie z pod. rolnego ogrodów działkowych" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "zwolnienie z pod. rolnego - zaprzestanie produkcji rolnej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Interpretacja prawa podatkowego" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Udzielenie ulgi inwestycyjnej " (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "ulga w pod. rolnym z tyt. klęski " (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "ulga żołnierska w pod. rolnym" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "zaświadczenie w spr. podatkowych" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Umorzenie zaległości podatkowej" (Paweł Flunt)
24.08.2010    Dodano załącznik "Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkowej" (Paweł Flunt)
21.10.2009    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
21.10.2009    Usunięto załącznik Karty usług do Bożeny Matyni (Patrycja Jugo)
21.10.2009    Usunięto załącznik Karty usług do Bousławy Sośnickiej (Patrycja Jugo)
21.10.2009    Usunięto załącznik Karty usług do Grażyny Duszak (Patrycja Jugo)
20.10.2009    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
20.10.2009    Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Edycja dokumentu (Paweł Flunt)
30.09.2009    Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)