Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
   
 
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat FP
Tytuł dokumentu Referat FP
Data publikacji 21.05.2013
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 


Referat Podatków i Opłat

WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU

 


Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Kierownik Referatu
76 740 02 38
pok. 1
parter

Pracownik ds. wymiaru podatku rolnego
76 740 02 40
pok. 1
parter

Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
76740 02 39
pok. 1
parter

Pracownik ds. księgowości
76 740 02 42
pok. 4
parter

Pracownik ds. opłat
76
740 02 41
pok. 4
parter


WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT


 Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat należą sprawy:

 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji podatników,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie rachunkowości podatkowych należności budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji i windykacji należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsz dzierżawny,
 • prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących ulg, zwolnień i umorzeń w zakresie należności podatkowych gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach, zaświadczeń i poświadczeń na podstawie danych zawartych   w prowadzonych ewidencjach,
 • prowadzenie rozliczeń w zakresie inkasa
 • sporządzanie list wypłat diet sołtysom,
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie porównywania zapisów ze stanem faktycznym
 • w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, w szczególności: przeznaczenia posiadanych gruntów, budynków i budowli,prowadzenie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat.

Komentarz:

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

Rejestr zmian dokumentu
02.07.2020    Edycja dokumentu (Marzena Musiał)
20.01.2017    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
17.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
17.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
17.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
08.06.2016    Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)
21.05.2013    Utworzenie dokumentu. (Magdalena Ratajczak)