Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie
Data publikacji: 07.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie
ul. T. Kościuszki 1,  59-330 Ścinawa,
tel.: (76) 744-27-46.
NIP: 692-245-98-33
REGON: 020885276


 
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 2. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu.
 3. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących zasobów, pozyskanych nowości itp.
 4. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki stosownie do potrzeb mieszkańców miasta i gminy.
 5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 6. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 7. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych w dokumentowaniu dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego miasta i gminy.
 8. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 9. Doskonalenie zawodowe poprzez udział w szkoleniach, wymianie doświadczeń bibliotecznych.
 10. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych - budowa ośrodka informacji.
 11. Organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji sztuki, nauki, upowszechniania dorobku kulturalnego miasta, promowaniu książki.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 13. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.


W strukturze Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej działają:

 1. Filia w Tymowie
 2. Filia w Zaborowie


Biblioteka jest czynna:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 18.00
 2. środa biblioteka nieczynna (prace wewnętrzne)
 3. sobota 8.00 – 14.00


W ramach placówki działają: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia oraz miejsce do gromadzenia i opracowywania zbiorów dla biblioteki i jej filii. Biblioteka udostępnia księgozbiór liczący 36.554 woluminów (łącznie z książkami znajdującymi się w filiach biblioteki) z zakresu literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, popularnonaukowej i częściowo naukowej. W czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego oraz kilku tytułów prasy codziennej i czasopism. Z myślą o dzieciach biblioteka organizuje różnego rodzaju konkursy i zajęci literackie  

Załączniki

Statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publiczna
  statut-biblioteki.pdf
(74.28 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
21.02.2014 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)