Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data publikacji: 10.02.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./

zawiadamiam: 
że na wniosek: Skup i sprzedaż surowców wtórnych Jarosław Orłowski, ul. Jordana 6/3, 59- 220 Legnica z dnia 02.02.2012 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu w miejscowości Ścinawa- dz. Nr 281 obr. 1”. 

Zgodnie z art. 10 KPA strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z materiałami sprawy można się zapoznać, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie - pok. Nr 24 w godzinach pracy urzędu. 

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
10.02.2012 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)