Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2012
Data publikacji: 28.12.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Zarządzenie Nr G/126/2012 z dnia 06.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Place zabaw na wsiach – Dąbrowa Środkowa, Redlice, Sitno, Grzybów (obręb Zaborów) i Chełmek Wołowski”.


Zarządzenie Nr G/127/2012 z dnia 08.06.2012r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 384 w obr. Wielowieś.


Zarządzenie Nr G/127a/2012 z dnia 08.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/128/2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012r.


Zarządzenie Nr G/129/2012 z dnia 13.06.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Wołowskiej 25/3.


Zarządzenie Nr G/130/2012 z dnia 13.06.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.


Zarządzenie Nr G/131/2012 z dnia 14.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa kotłowni na biomasę na kotłownię na paliwo stałe (miał węglowy, ekogroszek)”.


Zarządzenie Nr G/132/2012 z dnia 14.06.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/133/2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013 z terenu Miasta i Gminy Ścinawa do placówek oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca zamieszkania”.


Zarządzenie Nr G/134/2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/135/2012 z dnia 20.06.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/136/2012 z dnia 20.06.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.


Zarządzenie Nr G/137/2012 z dnia 20.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Iluminacji budynków i oświetlenia drogi dojazdowej do portu w ramach zadania – budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy”.


Zarządzenie Nr G/138/2012 -ANULOWANO


Zarządzenie Nr G/139/2012 z dnia 21.06.2012r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.


Zarządzenie Nr G/140/2012 z dnia 21.06.2012r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w bezpłatne użytkowanie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie na rzecz Miejsko - Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/141/2012 z dnia 25.06.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Lipowej 19/3.


Zarządzenie Nr G/142/2012 z dnia 25.06.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 19 m 3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/143/2012 z dnia 25.06.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Lipowej 19/4.


Zarządzenie Nr G/144/2012 z dnia 25.06.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 19 m 4 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/145/2012 z dnia 25.06.2012r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 430/21 w obr.2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/146/12 z dnia 29.06.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/147/12 z dnia 29.06.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/148/12 z dnia 29.06.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa na lata 2012-2022


Zarządzenie Nr G/223/2012 z dnia 02.08.2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr G/200/12 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2011 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 roku.


Zarządzenie Nr G/224/2012 z dnia 02.08.2012r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.


Zarządzenie Nr G/225/2012 z dnia 06.08.2012r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.


Zarządzenie Nr G/226/2012 z dnia 06.08.2012r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.


Zarządzenie Nr G/227/2012 z dnia 06.08.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/228/2012 z dnia 08.08.2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.


Zarządzenie Nr G/229/2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.


Zarządzenie Nr G/230/2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/231/2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/232/2012 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/233/2012 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/234/2012 z dnia 23.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/235/2012 z dnia 27.08.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/236/2012 z dnia 28.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/237/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/238/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/239/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawy.


Zarządzenie Nr G/240/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/241/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.


Zarządzenie Nr G/242/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie informacji o przebiegu planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2012r.


Zarządzenie Nr G/243/2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/244/2012 z dnia 31.08.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/246/2012 z dnia 03.09.2012r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/247/2012 z dnia 03.09.2012r. w sprawie powierzenia funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/248/2012 z dnia 04.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ścinawa”.


Zarządzenie Nr G/249/2012 z dnia 06.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/250/2012 z dnia 06.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2012 roku do kwoty 1 746 674,00 zł”.


Zarządzenie Nr G/250A/2012 z dnia 10.09.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/251/2012 z dnia 11.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Oświetlenie terenu przy budynku Ratusza w ramach zadania – budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy”.


Zarządzenie Nr G/252/2012 z dnia 11.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/253/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/254/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/255/2012 z dnia 12.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/256/2012 z dnia 13.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont chodników w rynku w Ścinawie – etap I, w ramach zadania: Modernizacja chodników w Ścinawie”.


Zarządzenie Nr G/257/2012 z dnia 17.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 384 w obr. Wielowieś.


Zarządzenie Nr G/258/2012 z dnia 17.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na okres do dnia 17 sierpnia 2015r. Lokalu użytkowego położonego przy ulicy Jana Pawła II nr 17/1 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/259/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr G/59/12 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie utworzenia ostatecznych rocznych list osób zakwalifikowanych do umieszczenia na listach oczekujących na lokale na dany rok.


Zarządzenie Nr G/260/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie ustalenia czynszu najmu.


Zarządzenie Nr G/261/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012r.


Zarządzenie Nr G/262/2012 z dnia 21.09.2012r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 384 w obr. Wielowieś.


Zarządzenie Nr G/263/2012 z dnia 21.09.2012r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na okres do dnia 17 sierpnia 2015r. lokalu użytkowego położonego przy ulicy Jana Pawła II nr 17/1 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/264/2012 z dnia 21.09.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia niemieszkalnego przeznaczonego do adaptacji w celu utworzenia lokalu mieszkalnego


Zarządzenie Nr G/265/2012 z dnia 27.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/266/2012 z dnia 27.09.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/267/2012 z dnia 27.09.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/268/2012 z dnia 28.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012r.


Zarządzenie Nr G/269/2012 z dnia 02.10.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/270/2012 z dnia 02.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wielowieś, oznaczonej numerem geodezyjnym 384.


Zarządzenie Nr G/271/2012 z dnia 03.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w najem do dnia 17 sierpnia 2015r. lokalu użytkowego przy ulicy Jana Pawła II Nr 17/1 w Ścinawie.Zarządzenie Nr G/271A/2012 z dnia 03.09.2012r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania od przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i nauki.


Zarządzenie Nr G/272/2012 z dnia 04.10.2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


Zarządzenie Nr G/273/2012 z dnia 08.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/274/2012 z dnia 08.10.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/18 w obr. 2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/275/2012 z dnia 08.10.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o nr geod. 171/1 w obr. 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.


Zarządzenie Nr G/275A/2012 z dnia 08.10.2012r. w sprawie zwrotu nieruchomości.


Zarządzenie Nr G/276/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Wymiana układu sterowania stacją uzdatniania wody w Ścinawie w ramach zadania – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przychowie, Wielowsi i Ścinawie wraz z tranzytem wodociągu do Ścinawy”.


Zarządzenie Nr G/277/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w najem na okres trzech lat gruntu położonego w obrębie Tymowa, oznaczonego numerem geodezyjnym 134.


Zarządzenie Nr G/278/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 1 miasta Ścinawy, oznaczonego numerem geodezyjnym 172/3.


Zarządzenie Nr G/279/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 1 miasta Ścinawy przy ul. Hożej, oznaczonego numerem geodezyjnym 150/11.


Zarządzenie Nr G/280/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy przy ul. Rybnej, oznaczonego numerem geodezyjnym 491/13 (część).


Zarządzenie Nr G/281/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w najem na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie Parszowice, oznaczonego numerem geodezyjnym 301/1.


Zarządzenie Nr G/282/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w najem na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy, oznaczonego numerem geodezyjnym 297/6 (część).


Zarządzenie Nr G/283/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy przy ul. Polnej, oznaczonego numerem geodezyjnym 427 (część).


Zarządzenie Nr G/284/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 3 miasta Ścinawy, oznaczonego numerem geodezyjnym 37.


Zarządzenie Nr G/285/2012 z dnia 11.10.2012r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Ścinawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały.


Zarządzenie Nr G/286/2012 z dnia 11.10.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/287/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.


Zarządzenie Nr G/288/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/289/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/290/2012 z dnia 17.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wiata drewniana mieszcząca scenę i widownię ( etap II) realizowana w ramach zadania – Odtworzenie infrastruktury turystycznej na nabrzeżu Odry wraz z inwentarzem – dz. Nr 486 ob. 2 M. Ścinawy”.


Zarządzenie Nr G/291/2012 z dnia 17.10.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy 1 Maja 26/6.


Zarządzenie Nr G/292/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokalu mieszkalnego przy ulicy 1-go Maja 26/6 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/293/2012 z dnia 17.10.2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/294/2012 z dnia 22.10.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/295/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/296/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/297/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/298/2012 z dnia 24.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/299/2012 z dnia 26.10.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na okres do dnia 17 sierpnia 20125r. Lokalu użytkowego położonego przy ulicy Jana Pawła II nr 17/3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/300/2012 z dnia 29.10.2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzeci kwartał 2012 roku.


Zarządzenie Nr G/301/2012 z dnia 29.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/302/2012 z dnia 30.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy przy ul. Sportowej, oznaczonego numerem geodezyjnym 458/1 (część).


Zarządzenie Nr G/303/2012 z dnia 31.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/304/2012 z dnia 05.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Zarządzenie Nr G/305/2012 z dnia 05.11.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa”.


Zarządzenie Nr G/306/2012 z dnia 06.11.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/307/2012 z dnia 06.11.2012r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.


Zarządzenie Nr G/308/2012 z dnia 07.11.2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


Zarządzenie Nr G/309/2012 z dnia 09.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/310/2012 z dnia 12.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przekwalifikowanie lokalu socjalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Ścinawa na lokal mieszkalny


Zarządzenie Nr G/311/2012 z dnia 12.11.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa na lata 2012-2022.


Zarządzenie Nr G/312/2012 z dnia 12.11.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy przy ul. Chobieńskiej, oznaczonego numerem geodezyjnym 96(część).


Zarządzenie Nr G/313/2012 z dnia 13.11.2012r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego na cele informacyjno-reklamowe


Zarządzenie Nr G/314/2012 z dnia .11.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/315/2012 z dnia 14.11.2012r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydania decyzji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.


Zarządzenie Nr G/316/2012 z dnia .11.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/317/2012 z dnia .11.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/318/2012 z dnia 14.11.2012r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Batorego 22/4.


Zarządzenie Nr G/319/2012 z dnia 14.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- lokalu mieszkalnego przy ulicy Batorego 22/4 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/320/2012 z dnia 14.11.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w najem na okres do dnia17 sierpnia 2015r. lokalu użytkowego przy ulicy Jana Pawła II Nr 17/3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/321/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.


Zarządzenie Nr G/322/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z załącznikami.


Zarządzenie Nr G/323/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego


Zarządzenie Nr G/324/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/325/2012 z dnia 16.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/326/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/327/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/328/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/329/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/330/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 168/8 i 169/13 w obr.2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/331/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 168/8 i 169/13 w obr.2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.


Zarządzenie Nr G/332/2012 z dnia 21.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/333/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/334/2012 z dnia 27.11.2012r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 11 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/335/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/336/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/337/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na zadania pn.: „Przebudowa budynku Ratusza – podjazd dla niepełnosprawnych”.


Zarządzenie Nr G/338/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Wiosennej 3/2.


Zarządzenie Nr G/339/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiosennej 3/2 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/340/2012 z dnia .12.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/341/2012 z dnia .12.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/342/2012 z dnia 04.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy przy ul. Chobieńskiej, oznaczonego numerem geodezyjnym 96(część).


Zarządzenie Nr G/343/2012 z dnia 05.12.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/344/2012 z dnia .12.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/345/2012 z dnia .12.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/346/2012 z dnia .12.2012r. w sprawie


Zarządzenie Nr G/347/2012 z dnia 10.12.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Mickiewicza 11/1.


Zarządzenie Nr G/348/2012 z dnia 10.12.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 11/1 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/349/2012 z dnia 11.12.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie pn.: „Przewóz dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym z terenu Gminy Ścinawa do placówki przedszkolnej w Zaborowie oraz powrót do miejsca zamieszkania”.


Zarządzenie Nr G/350/2012 z dnia 13.12.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/351/2012 z dnia 13.12.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży domu mieszkalnego jednorodzinnego w obr. Tymowa Nr 70.


Zarządzenie Nr G/352/2012 z dnia 13.12.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- domu mieszkalnego jednorodzinnego w obr. Tymowa 70.


Zarządzenie Nr G/353/2012 z dnia 14.12.2012r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości przy ulicy Chobieńskiej 3 w Ścinawie i ustanowienia odrębnej własności lokali.


Zarządzenie Nr G/354/2012 z dnia 14.12.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali, położonej przy ulicy Chobieńskiej 3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/355/2012 z dnia 15.12.2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w trybie aukcji na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego należących do Gminy Ścinawa.


Zarządzenie Nr G/356/2012 z dnia 17.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/357/2012 z dnia 19.12.2012r. - uchylające zarządzenie Nr G/178/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Ścinawa na lokal socjalny.


Zarządzenie Nr G/358/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr G/359/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w najem na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy, oznaczonego numerem geodezyjnym 137.


Zarządzenie Nr G/360/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na oddanie w najem na okres dwóch lat gruntu położonego w obrębie 2 miasta Ścinawy, oznaczonego numerem geodezyjnym 495/2(część).


Zarządzenie Nr G/361/2012 z dnia 21.12.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie pn.: „Odtworzenie targowiska w Ścinawie”.


Zarządzenie Nr G/362/2012 z dnia 21.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/363/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/364/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Lipowej 10 m 7.


Zarządzenie Nr G/365/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 10 /7 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/366/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Zarządzenie Nr G/367/2012 z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/112/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.


Załączniki

Zarządzenia od 360 do 369
  360.zip
(10.5 MB)

Zarządzenia od 350 do 359
  350.zip
(2.78 MB)

Zarządzenia od 340 do 349
  340.zip
(735.52 KB)

Zarządzenia od 330 do 339
  330.zip
(1.72 MB)

Zarządzenia od 320 do 329
  320.zip
(5.51 MB)

Zarządzenie G-321-12
  G-321-12.zip
(677.02 KB)

Zarządzenie G-322-12
  G-322-12.zip
(1.02 MB)

Zarządzenia od 310 do 319
  310.zip
(3.01 MB)

Zarządzenia od 300 do 309
  300.zip
(3.25 MB)

Zarządzenia od 290 do 299
  290.zip
(1.75 MB)

Zarządzenia od 280 do 289
  280.zip
(6.75 MB)

Zarządzenia od 270 do 279
  270.zip
(6.94 MB)

Zarządzenia od 260 do 269
  260.zip
(5.49 MB)

Zarządzenia od 250 do 259
  250.zip
(4.38 MB)

wykonanie budżetu za I połowę 2012r.
  wykonanie budżetu za I połowę 2012r.zip
(1.16 MB)

Zarządzenia od 240 do 249
  240.zip
(16.52 MB)

Zarządzenia od 230 do 239
  230.zip
(2.95 MB)

Zarządzenia od 220 do 229
  220.zip
(2.91 MB)

Zarządzenia od 210 do 219
  210.zip
(733.08 KB)

Zarządzenia od 200 do 209
  200.zip
(2.31 MB)

Zarządzenia od 190 do 199
  190.zip
(4.08 MB)

Zarządzenia od 180 do 189
  180.zip
(1.34 MB)

Zarządzenia od 170 do 179
  170.zip
(689.41 KB)

Zarządzenia od 160 do 169
  160.zip
(493.06 KB)

Zarządzenia od 150 do 159
  150.zip
(1.87 MB)

Zarządzenia od 140 do 149
  140.zip
(2.66 MB)

Zarządzenia od 130 do 139
  130.zip
(5.79 MB)

Zarządzenia od 120 do 129
  120.zip
(8.45 MB)

Zarządzenia od 110 do 119
  110.zip
(9.63 MB)

Zarządzenia od 100 do 109
  100.zip
(2.5 MB)

Zarządzenia od 90 do 99
  090.zip
(5.73 MB)

Zarządzenia od 80 do 89
  080.zip
(722.59 KB)

Zarządzenia od 70 do 79
  070.zip
(4.9 MB)

Zarządzenia od 60 do 69 część II
  G-69-2012.zip
(14.03 MB)

Zarządzenia od 60 do 69 część I
  060.zip
(4.44 MB)

Zarządzenia od 50 do 59
  050.zip
(637.56 KB)

Zarządzenia od 40 do 49
  040.zip
(1.11 MB)

Zarządzenia od 30 do 39
  030.zip
(2.01 MB)

Zarządzenia od 20 do 29
  020.zip
(1.12 MB)

Zarządzenia od 10 do 19
  010.zip
(386.22 KB)

Zarządzenia od 1 do 9
  000.zip
(330.13 KB)

Wykonanie budżetu za 2011r.
  Wykonanie_budzetu_za_2011 r.zip
(1.68 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
11.01.2013 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)