Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Obwieszczenia
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Data publikacji: 20.01.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Obwieszczenie
  Obwieszczenie-o-wylozeniu-zmiany-studium.pdf
(16.64 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
20.01.2012 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)