Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Zamówienia publiczne (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.Rewitalizacja Miasta Ścinawa, jako niezbędnego załącznika do wniosku składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (zwanego w dalszej części RPO WD, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska „Miasta”, Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniże
Data publikacji: 21.11.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery
  Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
(553.69 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
Brak wpisów w rejestrze.!!