Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Konsultacje
Tytuł dokumentu: ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŚCINAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2012 ROK
Data publikacji: 18.10.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

program współpracy - ŚCINAWA III.pdf
  program współpracy - ŚCINAWA III.pdf
(172.69 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

Rejestr zmian dokumentu
18.10.2011 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Ratajczak)