Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2007
Data publikacji: 03.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie G/01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.01.2007r. w sprawie  nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie G/02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.01.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.01.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.01.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.01.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie G/6/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.01.2007r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ścinawa. 

Zarządzenie G/7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.01.2007r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Ścinawa. 

Zarządzenie G/8/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.01.2007r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.01.2007r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.01.2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd środka trwałego po zakończeniu inwestycji. 

Zarządzenie G/17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie G/18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.01. 2007r.w sprawie odwołania przetargu.

Zarządzenie G/19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.01.2007r. w sprawie szczegółowego określenia zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, składu komisji konkursowej oraz regulaminu przeprowadzania konkursu.                                                         

Zarządzenie G/20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.01.2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd środka trwałego po zakończeniu inwestycji. 

Zarządzenie G/23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.01.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Rady Sportu.

Zarządzenie G/24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż.

Zarządzenie G/27/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż.

Zarządzenie G/29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie zawarcia umowy lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.01.2007r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zarządzenie G/36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.01.2007r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zarządzenie G/37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.01.2007r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc lutyn 2007r.

Zarządzenie G/38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.01.2007r. w sprawie sprzedazy nieruchomości.

Zarządzenie G/39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.01.2007r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie G/40/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.01.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie G/41/2007 BUrmistzra Maista i Gminy Ścinawa z dnia 05.02.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Zarządzenie G/42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.02.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/43/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.02.2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz  zarządów osiedli na terenie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/44/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/45/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.02.2007r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia zgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszjącymi nauczycieli.

Zarządzenie G/46/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.02.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie G/47/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 

Zarządzenie G/48/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.02.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Zarządzenie G/49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2007r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie G/50/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/51/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.02.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie G/52/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.02.2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2007 r.

Zarządzenie G/53/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.02.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/54/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/55/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/56/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/57/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/58/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

Zarządzenie G/59/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie G/60/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/61/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/64/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.02.2007r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie.

Zarządzenie G/66/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.02.2007r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Maista i Gminy Ścinawa na miesiac marzec 2007r.

Zarządzenie G/67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 

Zarządzenie G/68/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/69/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2007r. w sprawie wynajęcia 2 lokali socjalnych w budynku Nr 41 we wsi Dziewin wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/71/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.03.2007r. w sprawie wynajęcia zamiennego lokalu socjalnego Nr 1 w budynku Nr 4 przy ulicy Wiosennej w Ścinawie wchodzącegow skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/72/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie G/73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.03.2007r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ścinawy w obrębie wsi : Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dąbrowa Środkowa, Dziesław, Jurcz, Turów, Tymowa, Wielowieś.

Zarządzenie G/74/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie G/75/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.03.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/76/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.03.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/77/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.03.2007r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym oraz powołanie Komisji Konkursowej.

Zarzadzenie G/78/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.03.2007r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ścinawskiego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie za 2006 rok.

Zarzadzenie G/79/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarzadzenie G/80/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.03.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.  

Zarzadzenie G/81/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarzadzenie G/82/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.03.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.  

Zarzadzenie G/83/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.03.2007r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Ścinawa za 2006r.

Zarzadzenie G/84/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.03.2007r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.

Zarzadzenie G/85/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarzadzenie G/86/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.03.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie G/87/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarzadzenie G/88/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.03.2007r. w sprawie powołania komisji doraźnej do podziału środków przeznaczonych na wspieranie inicjatyw rad sołeckich i zarzadów osiedli.

Zarzadzenie G/89/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.03.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Rady Sportu.

Zarzadzenie G/90/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarzadzenie G/91/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.03.2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

Zarzadzenie G/92/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.03.2007r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc kwiecień 2007r.

Zarzadzenie G/93/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.03.2007r. w sprawie zmiany budżetu. 

Zarzadzenie G/94/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.04.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarzadzenie G/95/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie G/96/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.04.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarzadzenie G/97/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarzadzenie G/98/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.04.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarzadzenie G/99/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.04.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarzadzenie G/100/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.04.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarzadzenie G/101/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.04.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa - lokalu zamiennego.

Zarzadzenie G/102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.04.2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ścinawie. 

Zarzadzenie G/103/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.04.2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tymowej. 

Zarzadzenie G/104/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.04.2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ścinawie. 

Zarzadzenie G/105/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.04.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarzadzenie G/106/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.04.2007r. w sprawie odwołania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

Zarzadzenie G/107/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.04.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarzadzenie  G/108/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym. 

Zarzadzenie G/109/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.04.2007r. w sprawie powołania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie G/110/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.04.2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym oraz powołanie Komisji Konkursowej.

Zarzadzenie G/111/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.04.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarzadzenie G/112/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.04.2007r. w sprawie uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z dodatkowych przewozów autobusem szkolnym.

Zarzadzenie G/113/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.04.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

Zarzadzenie G/114/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.04.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  

Zarzadzenie G/115/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację części strychu na cele mieszkalne.

Zarzadzenie G/116/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.04.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarzadzenie G/117/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.04.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarzadzenie G/118/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.04.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/119/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.04.2007r. w sprawie  przyjęcia i podania informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/120/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.04.2007r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa oraz załącznik nr 1 część 1 i część 2. 

Zarządzenie G/121/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.05.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie G/122/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.05.2007r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Zarzadzenie G/123/2007 Burmistzra Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.05.2007r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste .

Zarzadzenie G/125/2007 Burmistzra Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/126/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.05 2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/127/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.05 2007r. w sprawie zmian w budżecie. 

Zarządzenie G/128/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.05.2007r.  w sprawie polityki rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie.

Zarządzenie G/129/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/130/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05. 2007r.w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/131/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2007r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie G/132/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/133/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego wlasność Gminy Ścinawa.

Zarzadzenie G/134/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/135/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

Zarządzenie G/136/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.05.2007r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/137/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/138/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia  28.05.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/139/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia  30.05.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/140/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/141/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/142/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/143/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/144/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/145/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/146/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przenaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/147/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/148/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych od oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/149/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 

Zarządzenie G/150/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 

Zarządzenie G/151/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.06.2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie G/152/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.06.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie G/153/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.06.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/154/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.06.2007r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.06.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/156/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/157/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/158/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/159/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/160/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/161/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/162/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/163/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.06.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/164/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/165/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2007r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr G/31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.01.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/166/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.06.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/167/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/168/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/169/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/170/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.06.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/171/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.06.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/172/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.06.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/174/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.06.2007r. w sprawie powołania Dyrektora Ścinawskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie G/175/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.07.2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Zarządzenie G/176/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.07.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie G/177/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.07.2007r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/178/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.07.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/179/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.07.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/180/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 17.07.2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Zarządzenie G/181/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.07.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/182/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.07.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/183/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.07.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/184/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.07.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/185/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.07.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie G/186/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.07.2007r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc dla ucznia.

Zarządzenie G/187/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/188/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/189/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/190/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.07.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 035 231zł" .

Zarządzenie G/191/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2007r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc sierpień 2007r.

Zarządzenie G/192/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/193/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/194/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 

Zarządzenie G/195/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.07.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/197/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

Zarządzenie G/198/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Tymowej.

Zarządzenie G/199/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Ścinawie.

Zarządzenie G/200/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/201/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 01.08.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/202/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.08.2007r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 29/2007 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie z dnia 2 sierpnia 207 r. w sprawie zmainy Regulamniu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenie G/203/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.08.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie G/204/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.08.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie G/205/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.08.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/206/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 10.08.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/207/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.08.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie G/208/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.08.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie G/209/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.08.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/210/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.08.2007r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie.

Zarządzenie G/211/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 23.08.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/212/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/213/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/214/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/215/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/216/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2007r. w sprawie informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za I połrocze 2007 r.

Zarządzenie G/217/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.08.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie G/218/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.082007r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie G/219/07 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29 .08.2007 w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/220/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 29.08.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/221/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.08.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/222/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2007r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ścinawie.

Zarządzenie G/223/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2007r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc wrzesień 2007r.

Zarządzenie G/224/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.08.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/225/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 03.09.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podaejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie G/226/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 04.09.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/227/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.09.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/228/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 07.09.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/229/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/230/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.09.2007r. w sprawie niewykonania parwa pierwokupu.

Zarządzenie G/231/2007  Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/232/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie G/233/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2007r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc pazdziernik 2007r.

Zarządzenie G/234/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2007r. w sprawie powołania zespołu do sparw obsługi informatycznej i administracyjnej oraz zapewnienia techniczno- materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie G/235/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.10.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/236/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.10.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/237/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/238/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.10.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/239/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.10.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/239a/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.10.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie G/240/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r. zmieniające zarządzenie Nr G/232/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie G/241/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r.wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/242/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/243/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/244/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/245/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/246/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/247/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.10.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/248/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.10.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/249/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/250/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 12.10.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/251/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/252/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/253/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/254/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/255/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 16.10.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/256/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.10.2007r. zmieniające zarządzenie Nr G/232/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.09.2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie G/257/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.10.2007r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Zarządzenie G/258/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/259/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2007r. w sprawie oddania  nieruchomości w użytkowanie wieczyste łącznie ze sprzedażą budowli.

Zarządzenie G/260/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/261/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/262/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/263/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.10.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/264/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/265/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/266/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.10.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie G/267/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 24.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na podział łazienki.

Zarządzenie G/268/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25.10.2007r. w sprawie oddania  nieruchomości w użytkowanie wieczyste łącznie ze sprzedażą budowli.

Zarządzenie G/269/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia ....10.2007r. w sprawie .....

Zarządzenie G/270/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia ....10.2007r. w sprawie .....

Zarządzenie G/271/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.10.2007r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie G/272/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 02.11.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/273/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.11.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/274/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/275/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.11.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/276/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.11.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/277/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.11.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/278/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 05.11.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Zarządzenie G/279/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 08.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2007 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VI/22/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku.

Zarządzenie G/280/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 09.11.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/281/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.11.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/282/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.11.2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/283/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 13.11.2007r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie G/284/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 15.11.2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2008 rok wraz z załącznikami.   

Zarządzenie G/285/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/286/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.

Zarządzenie G/287/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.11.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/288/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.11.2007r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie o ustaleniu cennika opłat za korzystanie z targowiska miejskiego w Ścinawie.

Zarządzenie G/289/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/290/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 22.11.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

Zarządzenie G/291/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 26.11.2007r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie G/292/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia ....11.2007r. w sprawie ... .

Zarządzenie G/293/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 27.11.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/294/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/295/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/296/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.  

Zarządzenie G/297/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży.

Zarządzenie G/298/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie G/299/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie.

Zarządzenie G/300/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2007r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na miesiąc grudzień 2007 r.

Zarządzenie G/301/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie G/302/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2007r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu.

Zarządzenie G/303/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 30.11.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/304/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia ........2007r. w sprawie

Zarządzenie G/305/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 06.12.2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie G/306/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.12.2007r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

Zarządzenie G/307/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/308/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/309/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/310/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 11.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/311/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie G/312/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2007 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VI/22/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku.

Zarządzenie G/313/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/314/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/315/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/316/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 14.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/317/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia ....12.2007r. w sprawie

Zarządzenie G/318/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/319/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.12.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie G/320/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie G/321/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 18.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Zarządzenie G/322/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/323/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/324/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/325/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej.

Zarządzenie G/326/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.12.2007r. w sprawie rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie G/327/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 20.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie G/328/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 21.12.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenie G/329/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.12.2007r. w sprawie cen za usługi komunalne dotyczące oczyszczania miasta i gminy.

Zarządzenie G/330/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 28.12.2007r. w sprawie cen za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Ścinawie.

Zarządzenie G/331/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 31.12.2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2007 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VI/22/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
07.07.2009 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)