Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Karty usług i formularze wniosków
Tytuł dokumentu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Data publikacji: 01.10.2012
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
  1. Karta usług: Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy Ścinawa + wniosek
  2. Karta usług: Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Ścinawa + wniosek
  3. Karta usług: Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego + wniosek
  4. Karta usług: Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego + wniosek

Załączniki

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
  ku+wn wypis i wyrys z mpzp.pdf
(41.17 KB)

Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
  ku+wn zmiana przeznaczenia działki z mpz.pdf
(43.36 KB)

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania
obiektu budowlanego z
  wn zaśw. o zgodności z mpzp.pdf
(42.03 KB)

Wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
  zaświadczenie z mpzp.pdf
(41.52 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
25.10.2012 Dodano załącznik "Wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy "

(Magdalena Ratajczak)