Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Wybory /  Wybory Prezydenckie 2010
Tytuł dokumentu: Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja kandydatów do obwodowych komisji.
Data publikacji: 18.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Burmistrz Ścinawy zawiadamia, że działając zgodnie z art. 16 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) przyjmuje zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 28 maja 2010 r. do godziny 15.30.


1.    Kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zgłosiły kandydatów na Prezydenta lub osoby przez nich upoważnione. W przypadku złożenia przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika komitetu wyborczego, winna ona posiadać oryginał udzielonego upoważnienia. indywidualne zgłoszenie składane przez mieszkańców Gminy Ścinawa nie będą przyjmowane.

2.    Kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może zostać osoba: pełnoletnia, posiadająca prawo wybierania i ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Ścinawa.

3.    Pełnomocnik może zgłosić po jednym kandydacie do każdej komisji.

4.    Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują zgłoszenia kandydatów do dnia 28 maja 2010 r. do godziny 15.30 w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Rynek 17 w pokoju 32 (II piętro) i 29 (I piętro) w godzinach pracy urzędu:

- poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 7.30-15.30;

- wtorek w godzinach 8.00-16.00.

5.    W przypadku zgłoszenia przez pełnomocników do składu obwodowej komisji wyborczej więcej niż 8 kandydatów, wójt ustala skład komisji w trybie publicznego losowania.

6.    Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed losowaniem.

 

Pełnomocnicy komitetów wyborczych proszeni są:

 

1.    zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na zamieszczonym formularzu Zgłoszenia kandydata (plik do pobrania w formie pdf) z oznaczeniem obwodowej komisji wyborczej, do której jest delegowany, z jego podpisem oraz z podpisem pełnomocnika; (oraz numer telefonu kandydata do obwodowej komisji wyborczej)

2.    poinformowanie kandydatów o ewentualnej II turze wyborów w dniu 4 lipca 2010 r., gdyż głosowanie to przeprowadza ten sam skład komisji, co w głosowaniu w dniu 20 czerwca 2010 r.

 

Prosimy o dokładne wypełnienie przygotowanych formularzy, co pozwoli z jednej strony na wyeliminowanie podwójnych zgłoszeń tych samych osób przez różne komitety, a z drugiej strony umożliwi przygotowanie pełnej listy kandydatów na potrzeby losowania i późniejszego kontaktu z członkami komisji.

 

Ponadto tut. Urząd informuje, iż przyjmowanie zgłoszeń przez pełnomocników komitetów wyborczych do obwodowych komisji jest nieodpłatne.


Załączniki

G-24-2010-JUGO-członkowie komisji.pdf
  G-24-2010-JUGO-członkowie komisji.pdf
(40.99 KB)

G-23-2010-Ratajczak-członkowie komisji.pdf
  G-23-2010-Ratajczak-członkowie komisji.pdf
(40.9 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
20.05.2010 Edycja dokumentu (Patrycja Jugo)