Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy
Tytuł dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy 2019 r
Data publikacji: 24.05.2019
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/232/2019 z dnia 6 grudnia
2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości,
przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego nr 9 w klatce nr
27 budynku Nr 25-27 przy ulicy Reymonta w Ścinawie
  20191209083726548.pdf
(2.52 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/229/2019 z dnia 4 grudnia
2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży - lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku nr 1 przy
ulicy Zgody w Ścinawie
  20191205085121245.pdf
(2.8 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/226/2019 z dnia 2 grudnia
2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 25 przy
ulicy Reymonta w Ścinawie
  20191202144031455.pdf
(2.53 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/214/2019 z dnia 27
listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/21, położonej w obrębie 2
miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
  20191128084958639.pdf
(2.91 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/216/2019 z dnia 27
listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/21, położonej w obrębie 2
miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
  20191128084408436.pdf
(1.95 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/218/2019 z dnia 27
listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 238 , położonej w obrębie 2
miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
  20191128084343392.pdf
(2.46 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki nr 60/18 w obrębie
Lasowice
  20191121095454034.pdf
(1.68 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki nr 60/15 w obrębie
Lasowice
  20191121095337046.pdf
(1.68 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki nr 60/5 w obrębie
Lasowice
  20191121095214154.pdf
(1.68 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/204/2019 z dnia 6
listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku
w obrębie Dziesław Nr 23, przeznaczonego do sprzedaży
  20191107102948433.pdf
(1.4 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/198/2019 z dnia 4
listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku
nr 5 przy ulicy Rynek w Ścinawie
  20191105094331604.pdf
(2.91 MB)

Zarządzenie nr G/192/19 z dnia 29 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 78 obr.
Buszkowice gm. Ścinawa pod ogródek przydomowy o pow. 700 m2
  G-192-19.doc
(61 KB)

Zarządzenie nr G/191/19 z dnia 29 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 269/3 obr. 2
m. Ścinawa pod ogródek przydomowy o pow. 24 m2
  G-191-19.doc
(67.5 KB)

Zarządzenie nr G/190/19 z dnia 29 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 248/8 obr. 1
m. Ścinawa na cele magazynowe o pow. 85 m2
  G-190-19.doc
(68.5 KB)

Zarządzenie nr G/188/19 z dnia 22 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 246/6 obr. 2
m. Ścinawa pod ogródek przydomowy o pow. 982 m2
  G-188-19.doc
(71 KB)

Zarządzenie nr G/187/19 z dnia 22 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 294/8 obr.
Chełmek Wołowski gm. Ścinawa pod uprawy polowe o pow. 0,78 ha
  G-187-19.doc
(59.5 KB)

Zarządzenie nr G/186/19 z dnia 22 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 295/2 obr. 2
m. Ścinawa na cele magazynowe o pow. 12 m2
  G-186-19.doc
(63 KB)

Zarządzenie nr G/185/19 z dnia 22 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 114 obr.
Buszkowice gm. Ścinawa pod uprawy polowe o pow. 0,51 ha
  G-185-19.doc
(60 KB)

Zarządzenie nr G/184/19 z dnia 22 października 2019r. w
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 246 obr.
Buszkowice gm. Ścinawa pod uprawy polowe o pow. 1,18 ha
  G-184-19.doc
(60.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki nr 60/18 w obr. Lasowice
  20191018134340545.pdf
(1.43 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działki nr 60/15 w obr. Lasowice
  20191018134232674.pdf
(1.71 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
(garażu) położonego przy ulicy Mickiewicza 34A/3 w Ścinawie
  20191016080330402.pdf
(3.28 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w obrębie
Lasowice
  20190919123932094.pdf
(1.67 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 201/20 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190822090109883.pdf
(2.95 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/156/2019 z dnia 20
sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego
(garażu) przy ulicy Mickiewicza 34A/3 w Ścinawie,
przeznaczonego do sprzedaży, przeznaczonego do sprzedaży
  20190821144554331.pdf
(3.19 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 558/11 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190816144856346.pdf
(2.53 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 558/10 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190816144730368.pdf
(2.53 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 558/9 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190816144608332.pdf
(2.53 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/147/2019 z dnia 14
sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/18, położonej w obrębie
Lasowice.
  20190816112020681.pdf
(1.75 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/146/2019 z dnia 14
sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/15, położonej w obrębie
Lasowice, przeznaczonej do sprzedaży.
  20190816111847653.pdf
(1.74 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/143/2019 z dnia
13.08.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego Nr 7
położonego w budynku w obrębie Dziesław 23 .
  20190814080355199.pdf
(1.4 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 256/14 w obrębie
2 miasta Ścinawy.
  20190812125200898.pdf
(2.39 MB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub
dzierżawy 2019 r.
  20190812125200898.pdf
(2.39 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z
działek nr 26/4 i 26/5 w obrębie 4 miasta Ścinawy.
  ogłoszenie o przetargu 26-4, 26-5 obr.4 miasta Ścinawy II I
przetarg 9.08.2019.doc
(116.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/21,
położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
  20190610111252545.pdf
(2.59 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/19,
położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
  20190610111124090.pdf
(2.58 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/18,
położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
  20190610110951933.pdf
(2.51 MB)

Zarządzenia Burmistrza Ścinawy Nr G/103/2019 z dnia
6.06.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/5, położonej w obrębie
Lasowice.
  20190607131744224-2.pdf
(1.76 MB)

Zarządzenie nr G/100/19 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 515 obr. 2 m. Ścinawa
pod ogródek przydomowy o pow. 240 m2.
  G-101-19.doc
(45.5 KB)

G-101-19.doc
  G-101-19.doc
(45.5 KB)

Zarządzenie nr G/101/19 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 360/15 obr. 2 m.
Ścinawa pod ogródek przydomowy o pow. 200 m2
  G-101-19.doc
(45.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
09.12.2019 Zmieniono tytuł załącznika z "20191209083726548.pdf" na
"Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/232/2019 z dnia 6
grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości,
przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego nr 9 w
klatce nr 27 budynku Nr 25-27 przy ulicy Reymonta w
Ścinawie"

(Zygmunt Kogut)