Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy
Tytuł dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy 2019 r
Data publikacji: 24.05.2019
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w obrębie
Lasowice
  20190919123932094.pdf
(1.67 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 201/20 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190822090109883.pdf
(2.95 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/156/2019 z dnia 20
sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego
(garażu) przy ulicy Mickiewicza 34A/3 w Ścinawie,
przeznaczonego do sprzedaży, przeznaczonego do sprzedaży
  20190821144554331.pdf
(3.19 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 558/11 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190816144856346.pdf
(2.53 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 558/10 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190816144730368.pdf
(2.53 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 558/9 w obrębie
2 miasta Ścinawy
  20190816144608332.pdf
(2.53 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/147/2019 z dnia 14
sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/18, położonej w obrębie
Lasowice.
  20190816112020681.pdf
(1.75 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/146/2019 z dnia 14
sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/15, położonej w obrębie
Lasowice, przeznaczonej do sprzedaży.
  20190816111847653.pdf
(1.74 MB)

Zarządzenie Burmistrza Ścinawy Nr G/143/2019 z dnia
13.08.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego Nr 7
położonego w budynku w obrębie Dziesław 23 .
  20190814080355199.pdf
(1.4 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 256/14 w obrębie
2 miasta Ścinawy.
  20190812125200898.pdf
(2.39 MB)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub
dzierżawy 2019 r.
  20190812125200898.pdf
(2.39 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z
działek nr 26/4 i 26/5 w obrębie 4 miasta Ścinawy.
  ogłoszenie o przetargu 26-4, 26-5 obr.4 miasta Ścinawy II I
przetarg 9.08.2019.doc
(116.5 KB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/21,
położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
  20190610111252545.pdf
(2.59 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/19,
położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
  20190610111124090.pdf
(2.58 MB)

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 116/18,
położonej w obrębie 2 miasta Ścinawa
  20190610110951933.pdf
(2.51 MB)

Zarządzenia Burmistrza Ścinawy Nr G/103/2019 z dnia
6.06.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/5, położonej w obrębie
Lasowice.
  20190607131744224-2.pdf
(1.76 MB)

Zarządzenie nr G/100/19 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 515 obr. 2 m. Ścinawa
pod ogródek przydomowy o pow. 240 m2.
  G-101-19.doc
(45.5 KB)

G-101-19.doc
  G-101-19.doc
(45.5 KB)

Zarządzenie nr G/101/19 z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 360/15 obr. 2 m.
Ścinawa pod ogródek przydomowy o pow. 200 m2
  G-101-19.doc
(45.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
19.09.2019 Zmieniono tytuł załącznika z "20190919123932094.pdf" na
"Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 60/5 w
obrębie Lasowice"

(Zygmunt Kogut)