Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PAŁACYK”.
Data publikacji: 04.01.2019
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Szkolne Schronisko Młodzieżowe "PAŁACYK"

ul. Jana Pawła II 17
59-330 Ścinawa


Dyrektor Schroniska Młodzieżowego

- Kamila Grabka- LevinSzkolne Schronisko Młodzieżowe „PAŁACYK” jest całoroczną placówką oświatowo-wychowawczą. Schronisko jest jednostką budżetową.
Organem prowadzącym Schronisko jest Gmina Ścinawa.
Nadzór pedagogiczny na Schroniskiem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.


Schronisko realizuje cele i zadania polegające na:
1) upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej,
2) upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form
turystyki jako alternatywnych form wypoczynku,
3) prowadzeniu poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,
4) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc
noclegowych,
5) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym
w schronisku,
6) realizacji (w miarę możliwości) innych zadań wynikających z potrzeb
zgłaszanych przez szkoły i opiekunów grup, a także innych uczestników,
7) stałym zapewnieniu dobrego poziomu usług noclegowych, zwiększaniu
różnorodności i atrakcyjności świadczonych usług,
8) rozwijaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem
lokalnym w zakresie upowszechniania edukacji ekologicznej, krajoznawstwa
i różnych form turystyki młodzieży szkolnej.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
04.01.2019 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)