Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (ogłoszenia)
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł. netto na „Obsługę geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędną do realizacji zadań Gminy Ścinawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018. 2204 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Data publikacji: 31.12.2018
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w
postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości
kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł.
netto na „Obsługę geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem
inwestycji)
  Skanuj_2018_12_31_11_01_12_748.pdf
(7.47 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
31.12.2018 Zmieniono tytuł załącznika z
"Skanuj_2018_12_31_11_01_12_748.pdf" na "Zapytanie ofertowe
- zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o
wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000
euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł. netto na
„Obsługę geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem
inwestycji)"

(Magdalena Ratajczak)