Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr G/237/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 04.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Data publikacji: 06.12.2018
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Oferta realizacji zadania publicznego - wzór.pdf
  Oferta realizacji zadania publicznego - wzór.pdf
(972.84 KB)

G-237-2018.pdf
  G-237-2018.pdf
(450.95 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
07.12.2018 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)