Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (ogłoszenia)
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł. netto na administrowanie/zarządzanie targowiskiem miejskim w Ścinawie w 2019r. z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku przystąpienia przez Gminę Ścinawa do realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie.”
Data publikacji: 06.12.2018
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w
postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości
kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł.
netto na administrowanie/zarządzanie targowiskiem miejskim w
Ścinawie w 2019r.
  20181206085500396.pdf
(2.86 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
06.12.2018 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)