Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (ogłoszenia)
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro; tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł netto na wykonanie dokumentacji projektowej pn.:”Przebudowa części budynku mieszkalno-użytkowego, odpowiadającej udziałowi Gminy Ścinawa, wynoszącemu 3357/10000 (dawna świetlica wiejska), położonego w obrębie Przychowa Nr 29, na gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 176/4, wraz ze zmianą użytkowania na cele mieszkalne”.
Data publikacji: 30.11.2018
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

jpg2pdf.pdf
  jpg2pdf.pdf
(5.28 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

Rejestr zmian dokumentu
30.11.2018 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Ratajczak)