Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2009
Data publikacji: 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (art. 10 i art. 13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr G/01/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/19 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/02/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/20 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/03/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/21 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/04/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/22 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/05/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 05.01.2009r.  w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie

Zarządzenie Nr G/6/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie cen za składowanie nieczystości stałych na wysypisku w Ścinawie

Zarządzenie Nr G/7/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie cen za usługi komunalne dot. oczyszczania miasta i gminy

Zarządzenie Nr G/8/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 stycznia 2009r.  ANULOWANO

Zarządzenie Nr G/9/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r: załącznik 1, załącznik 2.

Zarządzenie Nr G/10/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/4 i  432/14 w  obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/11/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/3 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/12/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  430/25 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/13/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/6  i  432/16 w  obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/14/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  430/26 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/15/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  430/27 obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/16/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  oznaczonej numerem geodezyjnym  432/5 i  432/15 w  obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/17/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/19 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/18/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/19/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 stycznia 2009r.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania w zarząd (administrowanie) środka trwałego.

Zarządzenie Nr G/20/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 stycznia 2009r.  w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr G/21/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 stycznia 2009r.  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 215/36, 215/37, 215/38 w Obr.2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/22/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/3 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/23/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/5 i 432/15 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/24/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/4 i 432/14 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/25/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/27 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/26/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/22 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/27/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/25 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/28/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/26 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży

Zarządzenie Nr G/29/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/20 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/30/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 430/21 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/31/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod. 432/6 i 432/16 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej  do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/32/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 432/6 i 432/16 obręb 2 miasta Ścinawa przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr G/33/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r.  w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie inwestycyjne „Budowa toalet”

Zarządzenie Nr G/34/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/35/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr G/36/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/37/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/38/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/39/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r.  w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/40/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/41/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 luty 2009r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/41/09 - omyłkowo pominięty wpis.

Zarządzenie Nr G/41/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 luty 2009r.  w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Zarządzenie Nr G/42/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 stycznia 2009r. omyłkowo pominięte


Zarządzenie Nr G/43/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 luty 2009r. w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli


Zarządzenie Nr G/44/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 06 luty 2009r. W sprawie powolania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/45/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 luty 2009r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, a także
o powołaniu Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr G/46/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 luty 2009r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.3 miasta Ścinawy, oznaczonej numerem geodezyjnym 57/3.


Zarządzenie Nr G/47/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 luty 2009r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, w skład której wchodzą działki ewidencyjne oznaczone nr geod. 478/28, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 478/22, 478/21, 478/20, 478/19.


Zarządzenie Nr G/48/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 luty 2009r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w Obr.2 miasta Ścinawy, oznaczonej numerem geodezyjnym 117/2.


Zarządzenie Nr G/49/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 luty 2009r. w sprawie: ewidencji i sporządzenia sprawozdania budżetowego


Zarządzenie Nr G/50/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 luty 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/51/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 luty 2009r. w sprawie: zatwierdzenia rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym


Zarządzenie Nr G/52/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 luty 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/53/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 luty 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/53a/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 luty 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. uchwalonego Uchwałą Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r., a następnie zmienionego Uchwałą Nr XLVII/243/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 lutego 2009 roku.


Zarządzenie Nr G/54/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie wskazania wysokości środków budżetowych dla sołectw oraz ustalenia szczegółowych warunków przekazania środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie inicjatyw sołeckich w 2009 roku.


Zarządzenie Nr G/55/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta i gminy Ścinawa i ogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzędowym, za rok 2008.


Zarządzenie Nr G/56/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.


Zarządzenie Nr G/57/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/58/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/59/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/60/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/61/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/62/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/63/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/64/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Zarządzenie Nr G/65/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/66/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 03 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/67/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/68/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/69/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/70/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Ścinawa. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) ,art. 67 a i art.5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z póź. zm.),


Zarządzenie Nr G/71/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 marca 2009r. mylny wpis


Zarządzenie Nr G/72/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2008 rok.


Zarządzenie Nr G/73/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2009r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie i Ścinawskiego Ośrodka Kultury.


Zarządzenie Nr G/74/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/75/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. uchwalonego Uchwałą Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r., a następnie zmienionego Uchwałą Nr 29/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością oraz Uchwałą Nr 35/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 marca 2009 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 29/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 marca 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.


Zarządzenie Nr G/76/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: w sprawie wydzielenia lokalu mieszkalnego na ulicy Wiosennej 2/1


Zarządzenie Nr G/77/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/78/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu.


Zarządzenie Nr G/79/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 25/9 w obrębie Sitno.


Zarządzenie Nr G/80/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 430/19, 430/20, 430/21, 430/22, 430/25, 430/26, 430/27, 432/3 432/4 i 432/14, 432/5 i 432/15, 432/6 i 432/16 w Obr.2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/81/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.Zarządzenie Nr G/82/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr G/83/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: w sprawie utworzenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do umieszczenia na liście oczekujących na dany rok


Zarządzenie Nr G/84/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/85/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zastępczego


Zarządzenie Nr G/86/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Zarządzenie Nr G/87/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli


Zarządzenie Nr G/88/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r. uchwalonego Uchwałą Nr XLV/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r. z późn. zm.Zarządzenie Nr G/89/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie zespołu do opracowania planu przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/90/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr U/1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu Premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa


Zarządzenie Nr G/91/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/92/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/93/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/94/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/95/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/96/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/97/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/98/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/99/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenie Nr G/100/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/7 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/101/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II Nr 11/7 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/102/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: wydzielenia lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku mieszkalnym Nr 8 przy ulicy Grunwaldzkiej w Ścinawie, na wynajem jako lokal zamienny.


Zarządzenie Nr G/103/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: wydzielenia lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku mieszkalnym Nr 13 przy ulicy Rynek w Ścinawie, na wynajem jako lokal zamienny.


Zarządzenie Nr G/104/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy zamieszkującego w budynku mieszkalnym, położonym przy ulicy Batorego 3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/105/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy zamieszkującego w budynku mieszkalnym, położonym przy ulicy Batorego 3 w Ścinawie.


Zarządzenie Nr G/106/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/107/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia czynności dzierżawy


Zarządzenie Nr G/108/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/109/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Ścinawy


Zarządzenie Nr G/110/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: rozwiązania za zgodą strony umowy dzierżawy


Zarządzenie Nr G/111/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: miany składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki nr 430/19 w Obr. 2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/112/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: określenia maksymalnego wynagradzania miesięcznego dla kierowników oraz zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ścinawa


Zarządzenie Nr G/113/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia i podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ścinawa.


Zarządzenie Nr G/114/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Kościuszki 12/2.


Zarządzenie Nr G/115/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Kościuszki 12/2.


Zarządzenie Nr G/116/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/4.


Zarządzenie Nr G/117/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/2.


Zarządzenie Nr G/118/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/4.


Zarządzenie Nr G/119/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Szerokiej 26/2.


Zarządzenie Nr G/120/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż działki 432/3 obr.2 Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/121/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XLV/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Zarządzenie Nr G/122/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 04 maja 2009r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu


Zarządzenie Nr G/123/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 04 maja 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż działki 430/26 w Obr. 2 Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/124/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 05 maja 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/125/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 07 maja 2009r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/126/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 08 maja 2009r. w sprawie: powołania zespołu do spraw obsługi informatycznej i administracyjnej oraz zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr G/127/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 08 maja 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r.


Zarządzenie Nr G/128/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: wypowiedzenia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ulicy zgody w Ścinawie na wynajem jako lokal zamienny


Zarządzenie Nr G/129/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy zamieszkującego w budynku mieszkalnym, położonym przy ulicy Batorego 3 w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/130/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/131/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.


Zarządzenie Nr G/132/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 mają 2009r. w sprawie: ustanowienia operatorów informacyjne obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego


Zarządzenie Nr G/133/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działki nr geod. 25/9 w Obr. Sitno.


Zarządzenie Nr G/134/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 maja 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r.


Zarządzenie Nr G/135/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości


Zarządzenie Nr G/136/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż działki 430/19 w Obr. 2 Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/137/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 mają 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości 11/5 obręb 2 miasta Ścinawa


Zarządzenie Nr G/138/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie: określenia szczegółowego układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 r.


Zarządzenie Nr G/139/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie


Zarządzenie Nr G/140/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/8 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 31/100.


Zarządzenie Nr G/141/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/6 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 21/100.


Zarządzenie Nr G/142/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 mają 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/5 w Obr.2 miasta Ścinawy.


Zarządzenie Nr G/143/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/4 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 27/100.


Zarządzenie Nr G/144/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym, oznaczonej nr geod. 313/7 w Obr.2 miasta Ścinawy i 313/3 w udziale 21/100.


Zarządzenie Nr G/145/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2008 r.


Zarządzenie Nr G/146/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: w sprawi zmiany komisji przetargowej do zarządzenia G/124/09


Zarządzenie Nr G/147/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 mają 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Plac Kościelny 3/1


Zarządzenie Nr G/148/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Kościelny 3/1


Zarządzenie Nr G/149/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 marca 2009r. w sprawie: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Czerwiec


Zarządzenie Nr G/150/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/1


Zarządzenie Nr G/151/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/2


Zarządzenie Nr G/152/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 mają 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Robotniczej 1/4


Zarządzenie Nr G/153/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/1


Zarządzenie Nr G/154/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Rynek 1/2


Zarządzenie Nr G/155/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie Robotniczej 1/4


Zarządzenie Nr G/156/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie MiG Ścinawa na 2009 r


Zarządzenie Nr G/157/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu przy ulicy Jana Pawła II 11/7


Zarządzenie Nr G/158/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1


Zarządzenie Nr G/159/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/160/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: przekazania środka trwałego


Zarządzenie Nr G/161/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II 8/4


Zarządzenie Nr G/162/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia przy ulicy Jana Pawła II 8/4


Zarządzenie Nr G/163/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu MiG Ścinawa 2009 r


Zarządzenie Nr G/164/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie: odwołania z wykonywania zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej nr 1


Zarządzenie Nr G/165/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert


Zarządzenie Nr G/166/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie


Zarządzenie Nr G/167/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie: zatwierdzenia przetargu


Zarządzenie Nr G/168/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: powierzenia obowiązków


Zarządzenie Nr G/169/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa


Zarządzenie Nr G/170/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia obowiązków Dyrektora ZGK


Zarządzenie Nr G/171/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 62 w obrębie Krzyżowa


Zarządzenie Nr G/172/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży -nr działki geodezyjnej 62 obr. Krzyżowa


Zarządzenie Nr G/173/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr G/174/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr G/111/08 z dn.14.05.08r. W spr. Powołania Komisji MieszkaniowejZarządzenie Nr G/175/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie: budżetu MiG uchwalonego Uchwałą nr XLV/217/2008 z 30.12.08r.


Zarządzenie Nr G/176/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych zakładom budżetowym


Zarządzenie Nr G/177/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/1


Zarządzenie Nr G/178/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/2


Zarządzenie Nr G/179/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/5


Zarządzenie Nr G/180/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/6


Zarządzenie Nr G/181/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/8


Zarządzenie Nr G/182/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/9


Zarządzenie Nr G/183/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/10


Zarządzenie Nr G/184/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/3


Zarządzenie Nr G/185/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/11


Zarządzenie Nr G/186/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie


Zarządzenie Nr G/187/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalki w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/188/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością ZGK


Zarządzenie Nr G/189/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie: zakresu powierzonych obowiązków Dyrektora ZGK


Zarządzenie Nr G/190/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż – lokalu mieszkalnego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/1 w Ścinawie


Zarządzenie Nr G/191/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/2


Zarządzenie Nr G/192/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/8


Zarządzenie Nr G/193/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/6


Zarządzenie Nr G/194/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie:ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/5


Zarządzenie Nr G/195/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/3


Zarządzenie Nr G/196/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/11


Zarządzenie Nr G/197/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/10


Zarządzenie Nr G/198/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż lokalu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1/9


Zarządzenie Nr G/199/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa


Zarządzenie Nr G/200/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora ZGK


Zarządzenie Nr G/201/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa


Zarządzenie Nr G/202/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: zakresu obowiązków


Zarządzenie Nr G/202A/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Klasztornej


Zarządzenie Nr G/203/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości- nr działki geodezyjnej 278/1, 278/2 i 278/3 w obrębie Ścinawy


Zarządzenie Nr G/204/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- ul. Mickiewicza


Zarządzenie Nr G/205/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- ul. Rybna


Zarządzenie Nr G/206/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- plac Zjednoczenia


Zarządzenie Nr G/207/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę- ul. Szpitalna


Zarządzenie Nr G/208/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie Nr G/209/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: przekazania do ZGK agregatu prądotwórczego


Zarządzenie Nr G/210/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/211/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/212/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr G/213/09 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

.

.

.

Zarządzenie Nr G/329/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, a także w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr G/330/2009 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, a także w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 Załączniki

Zarządzenia od 350 do 399
  350-399.zip
(905.17 KB)

Uchwała RIO
  uchwala-rio.pdf
(575.01 KB)

Wykonanie budżetu za 2008 rok
  wykonia-budzetu-za-2008-rok.zip
(1.84 MB)

Projekt budżetu na 2010 rok
  Projekt-budzetu-2010.zip
(1.06 MB)

Zarządzenia od 300 do 349
  300-349.zip
(3.87 MB)

Zarządzenia od 250 do 299
  250-299.zip
(2.09 MB)

Zarządzenia od 200 do 249
  200-249.zip
(1.08 MB)

Wykonanie budżetu za I połowę 2009 r
  wykonanie-budzetu-za-i-polowe.zip
(1.4 MB)

Zarzadzenia od 150 do 199
  150-199.zip
(1.75 MB)

Zarzadzenia od 100 do 149
  zarzadzenia-100-149.zip
(2.52 MB)

Zarzadzenia od 150 do 199
  zarzadzenia-150-199.zip
(1.74 MB)

Zarzadzenia od 50 do 99
  zarzadzenia-50-99.zip
(2.68 MB)

Zarzadzenia od 01 do 49
  zarzadzenia-1-49.zip
(2.58 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2010 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)