Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (ogłoszenia)
Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł. netto na sporządzenie dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego dla potrzeb planowanej budowy Cmentarza Komunalnego w Ścinawie (dz. nr 426 o pow. 0,2473 ha, 431 o pow. 0,0681 ha, 436/1o pow. 0,3919 ha, obręb 2 miasta Ścinawy ) na powierzchni około 0,7073 ha, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej umowy
Data publikacji: 07.11.2018
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Załączniki

Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w
postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości
kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty 129.351,00 zł.
netto na sporządzenie dokumentacji geotechnicznej z badań
podłoża gruntowego
  20181107075702641.pdf
(4.16 MB)

załącznik graficzny do zapytania ofertowego
  załącznik graficzny do zapytania ofertowego
(381.09 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
07.11.2018 Zmieniono tytuł załącznika z "20181107075702641.pdf" na
"Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert w
postępowaniu o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro, tj. równowartości kwoty
129.351,00 zł. netto na sporządzenie dokumentacji
geotechnicznej z badań podłoża gruntowego"

(Magdalena Ratajczak)