Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Prawo Lokalne
Tytuł dokumentu: Zarządzenia Burmistrza (Gmina) rok 2010
Data publikacji: 20.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zarządzenie Nr G/1/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2010r. W spr. przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szerokiej 14/2 w Ścinawie. 

Zarządzenie Nr G/3/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu miejscowego przy ul. Szerokiej 14/1 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/2/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu-mieszkalnego przy ul.Szerokiej 14/1 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/4/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ul. Szerokiej 14/2 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr g/5/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2010r. W spr.przeznaczenia do sprzedaży gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 134/1 w obrębie 1 miasta Ścinawy

Zarządzenie Nr G/6/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu gruntu przeznaczonego do sprzedaży -działki nr geod.134/1 w obrębie 1 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/7/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 11 stycznia 2010r. W spr. zarządzenia uzupełniających wyborów sołtysa sołectw Radlice.

Zarządzenia Nr G/8/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacje zadań publicznych Gminy Ścinawa w2010r.

Zarządzenie Nr G/9/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/10/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/11/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 stycznia 2010r. W spr.udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/12/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia 2010r. W spr. Przeznaczenia do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ul. Lubińskiej 11/4 w Ścinawie. 

Zarządzenie Nr G/13/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Lubińskiej 11/1 w Ścinawie. 

Zarządzenie Nr G/14/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Lubińskiej 11/4 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/15/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Lubińskiej 11/1 w Ścinawie.

Zarządzenie NR G/16/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia 2010r. W spr.ogłoszenia wykazu udziału we własności nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/17/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 stycznia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej. „Wymiana sanitariatów w Szkole Podstawowej nr.3”. 

Zarządzenie Nr G/18/10 Burmistrz Ścinawy z dnia 22 stycznia 2010r. W spr. ustalenia czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Nr G/19/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 stycznia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej. Sporządzenie operatów szacunkowych wycen wartości nieruchomości.

Zarządzenie Nr G/20/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 stycznia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej. „Obsługa geodezyjno-kartograficzna”.

Zarządzenia Nr G/21/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 stycznia 2010r. W spr. planu finansowego na 2010r.

Zarządzenie Nr G/22/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 stycznia 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży działek nr 266/9 i 267 w Obrębie 2 miasta Ścinawy. 

Zarządzenie Nr G/23/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 stycznie 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod.430/21 w Obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/24/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości nr geod 430/25 w Obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/25/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 stycznia 2010r. W spr. zatwierdzenia projektu listy osób na dany rok kalendarzowy, z którymi może być zawarta umowa najmu lokalu miejscowego lub socjalnego.

Zarządzenie Nr G/26/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 stycznia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Zarządzenie Nr G/27/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 stycznia 2010r. W spr. układu wykonawczego. 

Zarządzenie Nr G/28/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 lutego 2010r. W spr. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w Obrębie Zaborów Nr 31. 
Zarządzenie Nr G/29/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 lutego 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 208/14 w obrębie 1 miasta Ścinawy. 
Zarządzenie Nr G/30/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 lutego 2010r. W spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010. 
Zarządzenie Nr G/31/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 lutego 2010r. W spr. powołania komisji konkursowej do oceny ofert . 
Zarządzenie Nr G/32/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 lutego 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przeprowadzenia przetargu do na sprzedaż gruntu nr 264/1 w Obrębie 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G 33/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 lutego 2010. W spr. ustalenia czynszu dzierżawczego.

Zarządzenie Nr G/34/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 lutego 2010r. W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organy pozarządowe.

Zarządzenie Nr G/35/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 lutego 2010r. W spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na z zakresu pomocy społecznej. 

Zarządzenie Nr G/36/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 lutego 2010r. W spr. wyznaczenia terminu dodatkowego na rozpoczęcie budowy na działce nr 332 w obrębie 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/37/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 lutego 2010r. W spr. przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie , Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie im.Bronisława Malinowskiego.

Zarządzenie Nr G/38/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 lutego 2010r. W spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości o nr geod. 266/9 i 267 w Obrębie 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/39/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 lutego 2010r. W spr. układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r.

Zarządzenie Nr G 40/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 lutego 2010r. W spr. zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/41/10 Burmistrza Ścinawy z dni 26 lutego 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/42/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 lutego 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/43/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 lutego 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/44/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 marca 2010r. W spr. zatwierdzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych.

Zarządzenie Nr G/45/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 marca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/46/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 marca 2010r. W spr. zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/47/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 marca 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż udziału równego 1385/6653 we własności nieruchomości nr 360/16 w Obrębie 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/48/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 marca 2010r. W spr. nieodpłatnego przekazania w zarząd środka trwałego świetlicy wiejskiej w Obrębie Tymowa Nr 60.

Zarządzenie Nr G 49/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 marca 2010r. W spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Zarządzenie Nr G/50/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 marca 2010r. W spr. zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/51/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 marca 2010r. W spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie im. Bronisława Malinowskiego.

Zarządzenie Nr G/52/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 marca 2010r. Omyłkowo pominięte.

Zarządzenie Nr G/53/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2010r. W spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie , Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie za 2009rok.

Zarządzenie Nr G/54/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2010r. W spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2009rok. Zarządzenie Nr G/55/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2010r. W spr. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu nr 430/25 w Obrębie 2 miasta Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/56/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu nr 430/21 Obręb 2 miasta Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/57/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 marca 2010r. W spr. zmiany zarządzenie nr G/49/2010 Burmistrz Ścinawy z dnia 15 marca 2010r.

Zarządzenie Nr G/58/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 marca 2010r. W spr. utworzenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do umieszczenia na liście oczekujących na dany rok.

Zarządzenie Nr G/59/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2010r. W spr. określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 r. przyjętego uchwała Rady Miejskiej Nr LXXVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr G/60/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/61/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/62/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2010r. W spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/63/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/64/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 marca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/65/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 marca 2010r. W spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2010r.

Zarządzenie Nr G/66/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 marca 2010r. W spr. zmian w budżecie .

Zarządzenie Nr G/67/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 marca 2010r. W spr. zmian zarządzenia Nr G/53/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 marca 2010r. W spr. rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie, Miejskiego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie oraz Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie za 2010r.

Zarządzenie Nr G/68/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 kwietnia 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ul. Lubińskiej 16a/3.

Zarządzenie Nr G/69/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 kwietnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -lokalu mieszkalnego przy ulicy Lubińskiej 16a/3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/70/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 kwietnia 2010. w spr. obniżenia ceny wywołanej nieruchomości w Obrębie Zaborów 31.

Zarządzenie Nr G/71/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 kwietnia 2010r. W spr. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Ścinawa a 2010r. Zarządzenie Nr G/72/10 Burmistrz Ścinawy z dnia 13 kwietnia 2010r. W spr. zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/73/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 kwietnia 2010r. W spr. wprowadzenia do użytku służbowego „Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zrządzenie Nr G/74/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 kwietnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/75/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 kwietnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/76/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 kwietnia 2010r. W spr. zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż gruntu.

Zarządzenie Nr G/77/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 kwietnia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Batorego w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/78/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 kwietnia 2010r. W spr. zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr G/79/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 kwietnia 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 232/13 w Obrębie 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/80/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu 134/1 w Obr. 2 miasta Ścinawy łącznie z ustanowieniem służebności gruntowej.

Zarządzenie Nr G/81/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Batorego 9/1 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/82/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 kwietnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej odsprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Batorego 9/1.

Zarządzenie Nr G/83/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 kwietnia 2010r. W spr. zatwierdzenia wyniku przetargu na sprzedaż udziału w gruncie o nr geod.360/16 w Obr. 2 miasta Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/84/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 kwietnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/85/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia 2010r. W spr. podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu.

Zarządzenie Nr G/86/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach.

Zarządzenie Nr G/87/10 Burmistrza Ścinawy ANULOWANO.

Zarządzenie Nr G/88/10 Burmistrza Ścinawy ANULOWANO.

Zarządzenie Nr G/89/10 Burmistrza Ścinawy ANULOWANO.

Zarządzenie Nr G/90/10 Burmistrza Ścinawy ANULOWANO.

Zarządzenie Nr G/91/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 kwietnia 2010r. W spr.określania szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r.

Zarządzenie Nr.G/92/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 kwietnia 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r.

Zarządzenie Nr G/93/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 maj 2010r. W spr.rozwiązania za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/94/10/Burmistrza Ścinawy z dnia 10 maj 2010r. W spr.udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/95/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 maj 2010r. W spr.przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Ścinawie

Zarządzenie Nr G/96/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 maj 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Ścinawie .

Zarządzenie Nr G/97/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 maj 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego w Ścinawie

Zarządzenie Nr G 98/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 maj 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego w Ścinawie

Zarządzenie Nr G/99/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 maj 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania.

Zarządzenia Nr G/100/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 maj 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie NR G/101/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 maj 2010r. W spr. ustalenia czynszu dzierżawczego.

Zarządzenia Nr G/102/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 maj 2010r. W spr. powołania zespołu do spraw zapewniania techniczno-materialnych warunków pracy 0bwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenia Nr G/103/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 maj 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości o nr geod.232/13 w Obr.2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr G/104/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 maj 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/105/10 Burmistrza Ścinawy z dnia24 maj 2010r. W spr. przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2009r.

Zarządzenie Nr G/106/10 Burmistrza Ścinawy ANULOWANO.

Zarządzenie Nr G/107/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 maj 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/108/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 maj 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/109/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 maj 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/110/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 maj 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/111/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 maj 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/112/10 Burmistrza Ścinawy z dna 24 maj 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/113/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 maj 2010r. W spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr G/114/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 maj 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/115/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 maj 2010r. W spr. powołania Gminnego biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu Rolnego.

Zarządzenie Nr G/117/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/118/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 czerwca 2010r. W spr. ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkań zasobu Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/119/10 Burmistrza Ścinawy z dni 10 czerwca 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania .: Budowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/120/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 14 czerwca 2010r. W spr. cofnięcia wszystkich pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi ZGK w Ścinawie Jarosławowi Brodali.

Zarządzenie Nr G/121/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 14 czerwca 2010r. W spr . Zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/122/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2010r. W spr. powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w maju 2010r.

Zarządzenie Nr G/123/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dodania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/124/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 czerwca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/125/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 czerwca 2010r. w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora ZGK w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/126/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 czerwca 2010r. W spr. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością ZGK.

Zarządzenia Nr G/127/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 czerwca 2010r. W spr. ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenia Nr G/128/10 burmistrza Ścinawy z dnia 24 czerwca 2010r. W spr. określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r.

Zarządzenia Nr G/129/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 czerwca 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/130/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 czerwca 2010r. W spr. Zmiany zarządzenia Nr G/105/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 maj 2010r. W spr przyjęci i oddania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2009r.

Zarządzenia Nr G/131/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 czerwca 2010r. W spr. powierzenia obowiązków Dyrektora ZGK w Ścinawie

Zarządzenie Nr G/132/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 czerwca 2010r. W spr. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością ZGK

Zarządzenie Nr G/133/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 czerwca 2010r. W spr. powierzenia P. Dorocie Wozowczyk stanowiska Dyrektora SP nr 3 w Ścinawie.

Zarządzenie Nr g/134/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 czerwca 2010r. W spr. powierzenia P. Halinie Ciołce stanowiska Dyrektora SP w Zaborowie.

Zarządzenie Nr G/134A/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 czerwca 2010r. W spr. zmian w budżecie miasta i gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/135/10 Burmistrza Ścinawy ANULOWANO.

Zarządzenie Nr G/136/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 lipca 2010r. W spr . Powierzenia obowiązków Dyrektora ZGK w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/137/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 lipca 2010r. W spr. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością ZGK

Zarządzenie Nr G/138/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 7 lipca 2010r. W spr. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością ZGK

Zarządzenie Nr G/139/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 7 lipca 2010r. W spr. rozwiązania za zgodą porozumienia stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/140/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 lipca 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert.

Zarządzenie Nr G/141/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 lipca 2010r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert.

Zarządzenie Nr G/142/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 lipca 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa za 2010r.

Zarządzenie Nr G/143/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 lipca 2010r. W spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr G/144/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 12 lipca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/145/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 lipca 2010r. W spr. ustanowienia służebności gruntowej i przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Dębiec 23/6

Zarządzenie Nr G/146/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 lipca 2010r. W spr . Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego w Obr. Dziesław 23/6

Zarządzenie Nr G/147/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 lipca 2010r. W spr. przeprowadzenia inwentaryzacji przedmiotów zakupionych w ramach inicjatyw sołeckich w Gminie Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/148/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 lipca 2010r. W spr. określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r.

Zarządzenie Nr G/149/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 lipca 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r.

Zarządzenie Nr g/150/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 lipca 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ul. Robotniczej 16/3.

Zarządzenie Nr G/151/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 lipca 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 16/3 w Ścinawie. Zarządzenie Nr g/152/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 lipca 2010r. W spr. powierzenia obowiązków Dyrektora ZGK w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/153/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 lipca 2010r. W spr. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnościom ZGK w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/154/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 lipca 2010r. W spr. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnościom ZGK w Ścinawie.

Zarządzenie Nr G/155/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 lipca 2010r. W spr. niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr G/156/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 lipca 2010r. W spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr g/157/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 lipca 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania .

Zarządzenie Nr G/158/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 lipca 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania .

Zarządzenie Nr G/159/10 burmistrza Ścinawy z dnia 23 lipca 201r. W spr. ustanowienia służebności

Zarządzenie Nr G/160/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 lipca 2010r. W spr. podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa .

Zarządzenie Nr G/161/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 lipca 2010r. W spr. Zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r.

Zarządzenie Nr G/161A/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 lipca 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania .

Zarządzenie Nr G/162/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 sierpnia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu.

Zarządzenie Nr G/163/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 sierpnia 2010r. W spr. powołania Gminnego Koordynatora i osoby zastępującej , którego zadanie jest wdrążenie aplikacji oprogramowania.

Zarządzenie Nr G/164/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 sierpnia 2010r. W spr. przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu .

Zarządzenie Nr G/165/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 sierpnia 2010r. W spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości składającej się z działek 266/9 i 267 w obrębie 2 miasta Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/166/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 sierpnia 2010r. W spr obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości nr 208/14 w obrębie 1 miasta Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/167/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 sierpnia 2010r. W spr.obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości nr 430/25 w obrębie 2 miasta Ścinawy .

Zarządzenie Nr G/168/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 sierpnia 2010r. W spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości nr 430/21 w obrębie 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/169/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 sierpnia 2010r. W spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w obrębie Zaborów 31.

Zarządzenie Nr G/170/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 sierpnia 2010r. W spr obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości nr 232/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenie Nr G/171/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 sierpnia 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zarządzenie Nr G/172/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 sierpnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/173/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 sierpnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/174/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 sierpnia 2010r. W spr. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/175/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 sierpnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddana w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/176/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 sierpnia 2010r. W spr. rozwiązanie za zgodą stron umowy dzierżawy.

Zarządzenie Nr G/177/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 sierpnia 2010r. W spr. udzielenia pełnomocnictwa. Zarządzenie Nr G/178/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 sierpnia 201r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/179/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 sierpnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę .

Zarządzenie Nr G/180/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 sierpnia 2010r.w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań pn.; Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Lasowicach.

Zarządzenie Nr G/181/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 sierpnia 2010r. W spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Zarządzenie Nr G/182/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 sierpnia 2010r. W spr. ogłoszenia wykazu- przeznaczonego do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 509/63 w Obr. 2 miasta Ścinawy .

Zarządzenie Nr G/183/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 sierpnia 2010r. W spr. informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ścinawa za pierwsze półrocze 2010r.

Zarządzenie Nr G/184/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 sierpnia 2010r. W spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MGZZOP w Ścinawie, CTiK Ścinawie oraz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie za pierwsze półrocze 2010r.

Zarządzenie Nr G/185/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 sierpnia 2010r. W spr. zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010rok.

Zarządzenie Nr G/185a/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 września 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z działalnością jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr G/187/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok.

Zarządzenie Nr G/188/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/189/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr G/190/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok.

Zarządzenie Nr G/191/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/192/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/194/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr G/195/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr G/196/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr G/197/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu pracy tego zespołu. 

Zarządzenia Nr G/198/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 września 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/199/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 września 2010r. w sprawie określania szczegółowości układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2010r. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

Zarządzenia Nr G/200/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Zarządzenia Nr G/201/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Zarządzenia Nr G/202/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 563 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/203/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 562 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/204/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 561 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/205/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 157 w obr. Lasowice.

Zarządzenia Nr G/206/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 września 2010r. w sprawie ogłoszenia do wykazu nieruchomości o nr geod. 157 w obr. Lasowice przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenia Nr G/207/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LXXVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

Zarządzenia Nr G/208/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/209/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 października 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ścinawie przy ulicy I-go Maja 14/2,

Zarządzenia Nr G/210/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 października 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr geod. 561 w obr. 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży oraz ustanowienia służebności.

Zarządzenia Nr G/211/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 października 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr geod. 563 w obr. 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży oraz ustanowienia służebności.

Zarządzenia Nr G/212/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 5 października 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr geod. 562 w obr. 2 miasta Ścinawy przeznaczonej do sprzedaży oraz ustanowienia służebności.

Zarządzenia Nr G/213/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 października 2010r. w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr G/180/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach".

Zarządzenia Nr G/214/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 6 października 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy I-go Maja 14/2 w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/215/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LXXVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/216/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 14 października 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenia Nr G/217/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 października 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/218/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 października 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/219/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LCCVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/220/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LCCVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/222/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego do kwoty 3 298 688,00 zł".

Zarządzenia Nr G/223/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r.".

Zarządzenia Nr G/224/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont kładki dla pieszych i przepustu w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r.".

Zarządzenia Nr G/225/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 października 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ścinawa oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Zarządzenia Nr G/226/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LCCVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/227/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr geod. 509/63 w obr. 2 miasta Ścinawy wraz z prawem własności posadowionej na gruncie wiaty magazynowej.

Zarządzenia Nr G/228/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LCCVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/229/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Zarządzenia Nr G/230/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/231/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/232/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Nr G/233/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LCCVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/234/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie niewykonania pierwokupu.

Zarządzenia Nr G/236/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ścinawa.

Zarządzenia Nr G/237/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2010 roku do kwoty 1 501 312,00 zł".

Zarządzenia Nr G/238/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż gruntu nr geod. 430/25 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/239/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o nr geod. 509/63 w obr. 2 miasta Ścinawy wraz z prawem własności posadowionej na gruncie wiaty.

Zarządzenia Nr G/240/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LCCVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/241/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego w obr. Dąbrowa Środkowa 1/1a.

Zarządzenia Nr G/242/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego w obr. Dąbrowa Środkowa 1/2.

Zarządzenia Nr G/243/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu nr 157 w obr. Lasowice.

Zarządzenia Nr G/244/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu nr 561 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/245/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu nr 562 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/246/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntu nr 563 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/247/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia                         o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 561 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/248/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia                         o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 562 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/249/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia                         o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 563 w obr. 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/250/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości nr 232/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy.

Zarządzenia Nr G/251/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie.

Zarządzenia Nr G/252/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2010 rok, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr LCCVI/372/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Zarządzenia Nr G/253/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.


Zarządzenia Nr G/254/10 Burmistrza Ścinawy z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do Zarządzenia nr G/237/2010 z dnia 15.11.2010r. powołanej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na rozchody budżetowe w 2010 roku do kwoty 1 501 312,00 zł". 


Załączniki

Zarządzenia od 270 do 274
  270.zip
(1.51 MB)

Zarządzenia od 260 do 269
  260.zip
(3.1 MB)

Zarządzenia od 250 do 259
  250.zip
(4.4 MB)

Zarządzenia od 240 do 249
  240-249.zip
(387.36 KB)

Zarządzenia od 230 do 239
  230.zip
(4.45 MB)

Zarządzenia od 220 do 229
  220.zip
(3.45 MB)

Zarządzenia od 210 do 219
  210.zip
(10.38 MB)

Zarządzenia od 200 do 209
  200.zip
(573.41 KB)

Zarządzenia od 190 do 199
  190.zip
(3.94 MB)

Zarządzenia od 180 do 189
  180.zip
(766.69 KB)

Zarządzenia od 170 do 179
  170.zip
(6.39 MB)

Zarządzenia od 160 do 169
  160.zip
(572.82 KB)

Zarządzenia od 150 do 159
  150.zip
(3.49 MB)

Zarządzenia od 140 do 149
  140.zip
(3.64 MB)

Zarządzenia od 130 do 139
  130.zip
(12.72 MB)

Zarządzenia od 120 do 129
  120.zip
(3.43 MB)

Zarządzenia od 110 do 119
  110.zip
(2.39 MB)

Zarządzenia od 100 do 109
  100.zip
(12.45 MB)

Zarządzenia od 90 do 99
  090.zip
(798.32 KB)

Zarządzenia od 80 do 89
  080.zip
(538.95 KB)

Zarządzenia od 70 do 79
  070.zip
(23.22 MB)

Zarządzenia od 60 do 69
  060.zip
(1.57 MB)

Zarządzenia od 40 do 49
  040.zip
(319.41 KB)

Zarządzenia od 30 do 39
  030.zip
(6.52 MB)

Zarządzenia od 20 do 29
  zarzadzenia-od-20-do-29.zip
(490.89 KB)

Zarządzenia od 10 do 19
  010.zip
(1 MB)

Zarządzenia od 1 do 9
  000.zip
(128.61 KB)

Wykonanie budżetu za 2009 rok
  wykonanie-budzetu-2009.zip
(1.34 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
25.04.2012 Dodano załącznik "Zarządzenia od 270 do 274"
(Magdalena Ratajczak)