Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat OŚ
Tytuł dokumentu: Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji: 03.02.2014
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU

 


Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Kierownik referatu
76 740 02 08
10
(I piętro)

Podinspektor ds. oświaty, kultury, sportu i turystyki
76 740 0209
10
(I piętro)
 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT


Do zakresu działania Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki należą sprawy:

 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych,
 • realizacja zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz organizacją konkursów na dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • prowadzenie bazy danych oświatowych dotyczących młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek nauki,
 • prowadzenie bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych z baz danych prowadzonych przez gminne jednostki oświatowe,
 • prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz spraw  z zakresu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów,
 • rozliczanie przyznanych przez Gminę świadczeń: stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • organizacja i koordynacja zadań dotyczących zapewnienia uczniom transportu i opieki  w czasie przewozów do szkół,
 • rozliczanie kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi,
 • prowadzenie spraw udzielania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania zlecone              w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 • rozliczanie rządowego programu pn.: „wyprawka szkolna”,
 • współpraca z Centrum Turystyki i Kultury oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną  w zakresie spraw prowadzonych przez Referat.
  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2017 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)