Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat GN
Tytuł dokumentu: Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji: 08.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 Referat Gospodarki Nieruchomości 

 
WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU
 
     
Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja
Kierownik Referatu
76 740 02 30
pok. 22
II piętro
Pracownik ds. gospodarki gruntami

76 740 02 32
pok. 21
I piętro
Pracownik  ds. dodatków mieszkaniowych
76 740 02 31
pok. 21
II piętro
Pracownik ds. działalności gospodarczej
76 740 02 33
pok. 21
II piętro
WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy:
 • gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi: sprzedaż, dzierżawa, najem, nabywanie nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • prowadzenie postępowania komunalizacyjnego,
 • zarządzanie nieruchomościami gminy i sprawy współdziałania ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 • naliczanie opłat adiacenckich,
 • nadawanie numeracji nieruchomości oraz inicjowanie, realizacja i monitoring uchwał Rady Miejskiej w zakresie nadawania nazw ulicom i placom,
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w tym zawierania umów najmu lokali mieszkaniowych
 • prowadzenie książek gminnych obiektów budowlanych zarządzanych bezpośrednio przez Gminę Ścinawa, zgodnie     z przepisami prawa budowlanego
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku Urzędu i całego mienia komunalnego,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszaru wiejskich oraz małej i średniej przedsiębiorczości, w tym ścisła współpraca z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi,
 • wykonywanie obowiązków właściciela w zakresie opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chwastami,
 • opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 • współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw realizowanych przez Referat.  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
02.07.2020 Edycja dokumentu (Marzena Musiał)