Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat GN
Tytuł dokumentu: Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji: 08.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 Referat Gospodarki Nieruchomości 

 
WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU
 
     
Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja
Kierownik Referatu
76 740 02 30
pok. 22
II piętro
młodszy referent ds. gospodarki gruntami

76 740 02 32
pok. 21
I piętro
Specjalista ds. dodatków mieszkaniowych
76 740 02 31
pok. 21
II piętro
Inspektor ds. działalności gospodarczej i pozyskiwania środków unijnych
76 740 02 33
pok. 21
II piętro
WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy:
 • gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi: sprzedaż, dzierżawa, najem, nabywanie nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • prowadzenie postępowania komunalizacyjnego,
 • zarządzanie nieruchomościami gminy i sprawy współdziałania ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 • naliczanie opłat adiacenckich,
 • nadawanie numeracji nieruchomości oraz inicjowanie, realizacja i monitoring uchwał Rady Miejskiej w zakresie nadawania nazw ulicom i placom,
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w tym zawierania umów najmu lokali mieszkaniowych
 • prowadzenie książek gminnych obiektów budowlanych zarządzanych bezpośrednio przez Gminę Ścinawa, zgodnie     z przepisami prawa budowlanego
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku Urzędu i całego mienia komunalnego,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszaru wiejskich oraz małej i średniej przedsiębiorczości, w tym ścisła współpraca z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi,
 • wykonywanie obowiązków właściciela w zakresie opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chwastami,
 • opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 • współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw realizowanych przez Referat.  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
10.02.2017 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)