Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Spis podmiotów
  Urząd Miasta i Gminy /  Referat FB
Tytuł dokumentu: Pracownicy i wykaz zadań
Data publikacji: 08.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Referat Finansów i Budżetu

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW REFERATU


Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Skarbnik Miasta i Gminy
76 740 02 00
pok. 15
I piętro

Kierownik Referatu
76 740 02 34
pok. 14
I piętro

Pracownik ds. księgowości budżetowej
76740 02 35
pok. 13
I piętro

Pracownik ds.księgowości budżetowej
76740 02 36
pok. 14
I piętro

Pracownik ds. księgowości (płace)
76 740 02 37
pok. 13
I piętro

 
 
 

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT

Do zakresu działania Referatu Finansów i Budżetu należą sprawy:
 • prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i Urzędu,
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej Gminy i Urzędu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Gminy i Urzędu,
 • kontrolowanie sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kontrolowanie sprawozdań budżetowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • analizowanie realizacji budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,
 • współpraca z organami administracji rządowej w zakresie środków finansowych przyznanych na zadania zlecone i powierzone orz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,
 • prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych na rzecz tworzenia i realizacji budżetu,
 • organizowanie oraz kontrola obiegu dokumentacji finansowej,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie urzędu,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów pracowników,
 • sporządzanie list płac pracowników, oraz innych osób z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, naliczanie pochodnych od wynagrodzeń oraz sporządzanie rozliczeń w tym zakresie względem urzędów skarbowych, zakładu ubezpieczeń społecznych i innych organów,
 • współpraca z izbami obrachunkowymi, urzędami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych
 • i bankami,
 • dokonywanie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy i postępowań w zakresie zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,


  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Patrycja Jugo

 Rejestr zmian dokumentu
02.07.2020 Edycja dokumentu (Marzena Musiał)