Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy
Tytuł dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy 2017, 2018
Data publikacji: 23.06.2017
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


  

Załączniki

Zarządzenie Nr G/182/2018 Burmistrza Ścinawy z dn.12 września
2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
składającej się z działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:433/14i432/19 położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy,przeznaczonej do sprzedaży.pdf
  20180913140318225.pdf
(2.57 MB)

Załącznik mapowy do Zarządzenia Nr G/182/2018.pdf
  20180913140344451.pdf
(256.09 KB)

G-181-18.doc
  G-181-18.doc
(48.5 KB)

G-180-18.doc
  G-180-18.doc
(46.5 KB)

G-179-18.doc
  G-179-18.doc
(47.5 KB)

Zarządzenie Nr G/177/2018 Burmistrza Ścinawy z dn. 11
września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem 116/18, położonej w obrębie miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  20180912110739790.pdf
(2.48 MB)

Załacznik mapowy do Zarzadzenia G-177-2018
  20180912111422339.pdf
(372.87 KB)

Zarządzenie Nr G/170/2018 Burmistrza Ścinawy z dn 29 sierpnia
2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem 495/2 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do
sprzedaży..pdf
  G-170-2018.pdf
(2.6 MB)

G-157-18.pdf
  G-157-18.pdf
(62.2 KB)

G-156-18.pdf
  G-156-18.pdf
(62.74 KB)

G-155-18.pdf
  G-155-18.pdf
(61.05 KB)

G-154-18.pdf
  G-154-18.pdf
(61.2 KB)

G-153-18-1.pdf
  G-153-18-1.pdf
(61.58 KB)

G-152-18.pdf
  G-152-18.pdf
(61.21 KB)

G-151-18-1.pdf
  G-151-18-1.pdf
(72.2 KB)

G-139-18.pdf
  G-139-18.pdf
(71.27 KB)

G-138-18.pdf
  G-138-18.pdf
(70.61 KB)

G-135-18.pdf
  G-135-18.pdf
(60.98 KB)

G-133-18.pdf
  G-133-18.pdf
(62.38 KB)

G-132-18.pdf
  G-132-18.pdf
(60.96 KB)

G-122-18.pdf
  G-122-18.pdf
(71.44 KB)

G-121-18.pdf
  G-121-18.pdf
(71.78 KB)

G-110-18.doc
  G-110-18.doc
(46.5 KB)

G-111-18.doc
  G-111-18.doc
(45 KB)

G-112-18.doc
  G-112-18.doc
(47.5 KB)

G-116-18.doc
  G-116-18.doc
(47.5 KB)

G-115-18.doc
  G-115-18.doc
(46.5 KB)

MGZZOP wykaz użytkowanie 338 obr. Tymowa 6.06.2018r..doc
  MGZZOP wykaz użytkowanie 338 obr. Tymowa 6.06.2018r..doc
(93.5 KB)

Zarządzenia Burmistrza Ścinawy o wykazaniu do sprzedaży
lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej 85 w Ścinawie, o treści
jak w załączniku.
  20180525131136699.pdf
(1.48 MB)

Zarządzenie Nr G/99/2018 Burmistrza Ścinawy z dnia 23 maja
2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 201/20, położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  201-20.zip
(484.52 KB)

Wykaz do sprzedaży nieruchomości nr 185/12 w obrębie Zaborów
  20171212085440320.tif
(241.48 KB)

Wykaz do sprzedaży nieruchomości nr 185/11 w obrębie Zaborów
  20171212085405546.tif
(239.96 KB)

Wykaz do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 6/6
w Ścinawie, przeznaczonego do sprzedaży
  20171115121858595.tif
(628.35 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 27/1 w
obrębie 4 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
  zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży działki nr 27-1 obr.4
miasta Ścinawy.tif
(468.71 KB)

Wykazanie do sprzedaży nieruchomości nr 117/8 w obrębie 2
miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży
  20170927141737676.pdf
(1.84 MB)

Zarządzenie Nr G/187/17 Burmistrza Ścinawy w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi
216/15(część) obr. 2 miasta Ścinawa, przeznaczonych do
oddania w dzierżawę.
  G-187-17.pdf
(218.84 KB)

Zarządzenie Nr G/186/17 Burmistrza Ścinawy w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 66/6
i 72 obr. 3 miasta Ścinawa, przeznaczonej do oddania w
dzierżawę
  G-186-17.pdf
(218.35 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/18 w
obrębie Lasowice
  20170830133458712.tif
(664.77 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/15 w
obrębie Lasowice
  20170830133344679.tif
(664.41 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/14 w
obrębie Lasowice
  20170830133224997.tif
(670.63 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości nr 60/5 w
obrębie Lasowice
  20170830133103301.tif
(663.19 KB)

Zarządzenie Nr G/146/17 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie
przeznaczenia do oddania w najem i ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem -lokalu nr 20
znajdującego się na drugim piętrze budynku przy ulicy Rynek
  G-146-17.doc
(45 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości o pow.
0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy
  20170825074657129.tif
(460.09 KB)

Zarządzenie nr G/143/17 z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych, oznaczonych nr
geodezyjnymi 446/1
  20170821092851226.pdf
(736.09 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 244/11 położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy
  20170821113548343.tif
(615.47 KB)

Zarządzenie o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 365/1 położonej w obrębie Dziesław
  20170821084712017.tif
(534.6 KB)

G-139-17.doc
  G-139-17.doc
(46.5 KB)

G-105-17.doc
  G-105-17.doc
(49.5 KB)

g-108-17.doc
  g-108-17.doc
(49.5 KB)

G-112b-17.doc
  G-112b-17.doc
(47 KB)

G-119-17.doc
  G-119-17.doc
(89.5 KB)

G-121-17.doc
  G-121-17.doc
(45.5 KB)

G-122-17.doc
  G-122-17.doc
(47.5 KB)

G-132-17.doc
  G-132-17.doc
(45.5 KB)

G-128-17.doc
  G-128-17.doc
(45.5 KB)

G-127-17.doc
  G-127-17.doc
(46.5 KB)

G-126-17.doc
  G-126-17.doc
(44 KB)

G-125-17.doc
  G-125-17.doc
(46.5 KB)

Wykaz do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1443 ha, w skład
której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 558/1
o pow. 0,0169 ha, 558/4 o pow. 0,0267 ha, 557/3 o pow. 0,0541
ha, 557/5 o pow.0,0466 ha, położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy
  20170811131908305.tif
(461.54 KB)

Wykaz do sprzedaży nieruchomości o pow. 0,1250 ha, w skład
której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi
557/10 o pow. 0,0956 ha, 558/7 o pow. 0,0294 ha, położonej w
obrębie 2 miasta
  20170811131816461.tif
(461.22 KB)

Zarządzenie Nr G/113/2017 Burmistrza Ścinawy z dnia 23
czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 185/5, położonej w obrębie
Zaborów, przeznaczonej do sprzedaży.
  Zarzadzenie.zip
(305.44 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
17.09.2018 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr G/177/2018
Burmistrza Ścinawy z dn. 11 września 2018 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 11/18,
położonej w obrębie miasta Ścinawy, przeznaczonej do
sprzedaży." na "Zarządzenie Nr G/177/2018 Burmistrza
Ścinawy z dn. 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości oznaczonej numerem 116/18, położonej
w obrębie miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży."

(Magdalena Ratajczak)