Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł dokumentu: Uwagi do oferty: Prowadzenie szkółki kolarskiej przy szkole podstawowej w Ścinawie w ramach programu pn. Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnienie sportu w szkółkach kolarskich
Data publikacji: 21.03.2017
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
W dniu 14.03.2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wpłynęła oferta złożona  przez Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie z siedzibą ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkółki kolarskiej przy szkole podstawowej w Ścinawie w ramach programu pn. Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnienie sportu w szkółkach kolarskich”.  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie w zakładce „współpraca z  organizacjami pozarządowymi”, na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.scinawa.pl.  

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,poz.1817) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi do oferty można składać do dnia 28 marca 2017 r. pisemnie w sekretariacie (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, drogą elektroniczną na adres mwachel@scinawa.pl oraz listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17,59-330 Ścinawa."

Załączniki

oferta 19a_0001.pdf
  oferta 19a_0001.pdf
(50.38 KB)

oferta 19a.pdf
  oferta 19a.pdf
(199.3 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
23.03.2017 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)