Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0868 ha, w skład której wchodzą działki nr 482/5 o pow. 0,0102 ha, 481/4 o pow. 0,0188 ha, 482/6 o pow. 0,0084 ha, 481/5 o pow. 0,0206 ha, 482/7 o pow. 0,0066 ha, 481/6 o pow. 0,0222 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej
Data publikacji: 17.11.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 9 listopada 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0868 ha, w skład której wchodzą działki nr 482/5 o pow. 0,0102 ha, 481/4 o pow. 0,0188 ha, 482/6 o pow. 0,0084 ha, 481/5 o pow. 0,0206 ha, 482/7 o pow. 0,0066 ha, 481/6 o pow. 0,0222 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00040807/3.
Do przetargu dopuszczono 1 osobę: Przemysława Dąbrowskiego.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45.000 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 45.450 zł.   Nabywcą nieruchomości o pow. 0,0868 ha, w skład której wchodzą działki nr 482/5 o pow. 0,0102 ha, 481/4 o pow. 0,0188 ha, 482/6 o pow. 0,0084 ha, 481/5 o pow. 0,0206 ha, 482/7 o pow. 0,0066 ha, 481/6 o pow. 0,0222 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej, został Przemysław Dąbrowski, który za nieruchomość zaoferował cenę 45.450 zł.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
17.11.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)