Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/6 o pow. 0,0093 ha, położonej w obrębie 4 miasta Ścinawy
Data publikacji: 17.11.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 9 listopada 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/6 o pow. 0,0093 ha, położonej w obrębie 4 miasta Ścinawy, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 50/1 w obr.4 miasta Ścinawy odpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu w celu zapewnienia dla nieruchomości nr 50/6 w obr.4 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej. Dla nieruchomości nr 50/1 i 50/6 w obr.4 miasta Ścinawy Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018803/2.       
Do przetargu dopuszczono 2 osoby: Agatę i Pawła Kupczyńskich.   

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.450 zł.   Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 4.500 zł.   

Nabywcami nieruchomości nr 50/6 o pow. 0,0093 ha, położonej w obrębie 4 miasta Ścinawy, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 50/1 w obr.4 miasta Ścinawy odpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu w celu zapewnienia dla nieruchomości nr 50/6 w obr.4 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej, zostali Agata i Paweł Kupczyńscy, którzy za nieruchomość nr 50/6 w obr.4 miasta Ścinawy zaoferowali cenę 4.500 zł.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
17.11.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)