Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 142/1 o pow. 0,0133 ha, położonej w obrębie Dłużyce
Data publikacji: 17.11.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 9 listopada 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 142/1 o pow. 0,0133 ha, położonej w obrębie Dłużyce, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018754/3.       
Do przetargu dopuszczono 2 osoby: Monikę Zieloną i Adama Zielonego.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.500 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 4.550 zł.

Nabywcami nieruchomości nr 142/1 o pow. 0,0133 ha, położonej w obrębie Dłużyce, zostali Monika Zielona i Adam Zielony, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 4.550 zł.    

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
17.11.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)