Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag
Data publikacji: 03.11.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej” przez Fundację Przystań w Ścinawie z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 5,  59-330 Ścinawa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi”, na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.scinawa.pl.  
Uwagi do oferty można składać do dnia 10 listopada 2016 r. pisemnie w sekretariacie (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, drogą elektroniczną na adres mwachel@scinawa.pl oraz listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17,59-330 Ścinawa.

Załączniki

Oferta
  oferta 19a.pdf
(247.36 KB)

Ogłoszenie
  20161104084321352_0001.pdf
(43.77 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
03.11.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)