Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 302/3 pow.0,0352 ha, położonej w obrębie Zaborów
Data publikacji: 11.10.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 3 października 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 302/3 pow.0,0352 ha, położonej w obrębie Zaborów, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018737/8.

Do przetargu dopuszczono 1 osobę: Ireneusza Kiaszewicza.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4.900 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 4.950 zł. 

Nabywcami nieruchomości nr 302/3 o pow. 0,0352 ha, w obrębie Zaborów, został Ireneusz Kiaszewicz, który za nieruchomość zaoferował cenę 4.950 zł. 

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
11.10.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)