Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 24, położonej w obrębie Parszowice
Data publikacji: 31.08.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 23 sierpnia 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 24 pow.1,69 ha, położonej w obrębie Parszowice, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00028365/2. 

Do przetargu dopuszczono 2 osoby: Józefa i Katarzynę Mazur. 

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 60.000 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 60.600 zł. 

Nabywcami nieruchomości nr 24 o pow. 1,69 ha, w obrębie Parszowice, zostali Józef i Katarzyna Mazur, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 60.600 zł. 

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
31.08.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)