Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0497 ha, w skład której wchodzą działki nr 171/10 i 171/13, położone w obrębie 2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 31.08.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 23 sierpnia 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0497 ha, w skład której wchodzą działki nr 171/10 o pow. 0,0420 ha i 171/13 o pow.0,0077 ha, położone w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00021768/8.

Do przetargu dopuszczono 2 osoby: Marka i Annę Męcik.   Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 20.000 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 20.200 zł.

Nabywcami nieruchomości o pow. 0,0497 ha, w skład której wchodzą działki nr 171/10 o pow. 0,0420 ha i 171/13 o pow.0,0077 ha, położone w obrębie 2 miasta Ścinawy, zostali Marek i Anna Męcik, który za nieruchomość zaoferowali cenę 20.200 zł. 

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
31.08.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)