Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku Nr 12 przy ulicy Adama Mickiewicza w Ścinawie
Data publikacji: 23.08.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Informacja o wyniku przetargu   Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 10 sierpnia 2016r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku Nr 12 przy ulicy Adama Mickiewicza w Ścinawie wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem wynoszącym 0,0777 we wspólnych częściach budynków i w gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 342/20 o pow.0,0266 ha w obr.2 miasta Ścinawy, dla którego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00049424/7.

Do przetargu dopuszczono 1 osobę: Wojciecha Bańburskiego.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 22700 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 22930 zł.

Nabywcą samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku Nr 12 przy ulicy Adama Mickiewicza w Ścinawie wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem wynoszącym 0,0777 we wspólnych częściach budynków i w gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 342/20 o pow.0,0266 ha w obr.2 miasta Ścinawy, został Wojciech Bańburski, który za nieruchomość zaoferował cenę 22930 zł. 

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
23.08.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)