Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
 
Tytuł dokumentu: Kadry
Data publikacji: 08.06.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 


Wykaz pracowników

mię i nazwisko

Stanowisko
nr telefonu
nr pokoju
/ kondygnacja

Główny Specjalista ds. kadr (samodzielne stanowisko)
76
740 02 07
pok.32
III piętro

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr należą sprawy:

 • prowadzenie spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu,
 • udział w realizacji polityki kadrowej w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze
 • w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów szkół,
 • prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu okresowych ocen pracowniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • współpraca ze służbą zdrowia w zakresie obligatoryjnej opieki lekarskiej pracowników,
 • współdziałanie ze Służbą BHP w celu realizowania zadań z zakresu bhp i ppoż.,
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z organizowaniem staży, prac interwencyjnych, praktyk uczniowskich i studenckich,
 • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu kadr,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • opracowywanie zmian aktów normatywnych w zakresie kadr,
 • opracowywanie zmian regulaminu organizacyjnego, struktury organizacyjnej i etatyzacji.
  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Magdalena Ratajczak

 Rejestr zmian dokumentu
20.01.2017 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)