Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zespołu pomieszczeń nr 3 o pow. 43,35 m2
Data publikacji: 09.05.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 13 kwietnia 2016r. przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zespołu pomieszczeń nr 3 o pow. 43,35 m2. położonych na I piętrze budynku Nr 29 w obr. Przychowa wraz z udziałem wynoszącym 713/10000 we wspólnych częściach budynków i w gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 176/4 w obr. Przychowa o pow.0,15 ha., dla którego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018669/0.
Do przetargu dopuszczono dwie osoby: Piotra i Bożenę Ciesielskich.Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 17000 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 17170 zł.

Nabywcami zespołu pomieszczeń nr 3 o pow. 43,35 m2.położonych na I piętrze budynku nr 29 w obr. Przychowa wraz z udziałem wynoszącym 713/10000 we wspólnych częściach budynków i w gruncie oznaczonym numerem ewidencyjnym 176/4 w obr. Przychowa o pow.0,15 ha., zostali Piotr i Bożena Ciesielscy, którzy za nieruchomości zaoferowali cenę 17170 zł. 

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
09.05.2016 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)