Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (ogłoszenia)
Tytuł dokumentu: [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w zakresie aktywnej integracji
Data publikacji: 26.01.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie  z dniem  26.01.2016 r.na podstawie art.  33   ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu
  002.jpg
(346.48 KB)

Ogłoszenie
  ogloszenie-1.pdf
(409.48 KB)

Załąącznik 1 (PDF)
  zal1.pdf
(88.82 KB)

Załącznik 1 (DOC)
  Załacznik nr 1.doc
(35 KB)

Załącznik 2 (DOC)
  Załącznik nr 2.docx
(16.61 KB)

Załącznik 2 (PDF)
  zal2.pdf
(36.01 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
22.03.2016 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)