Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy
Tytuł dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy 2016
Data publikacji: 21.01.2016
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

   

Załączniki

Zarządzenie Nr G/295/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 grudnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 309/3, położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz 309-3 obr.2 miasta Ścinawy.pdf
(226.36 KB)

Zarządzenie Nr G/267/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 16
listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o
pow. 0,1115 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone
numerami ewidencyjnymi 475/8, 475/9 i 475/10 w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przezn
  wykaz 475-8, 475-9, 475-10 obr.2 miasta Ścinawa.pdf
(214.06 KB)

Zarządzenie Nr G/242/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 11
października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - domu mieszkalnego
jednorodzinnego w obrębie Wielowieś nr 32.
  zarządzenie i wykaz Wielowieś 32.pdf
(197.68 KB)

zarządzenie i wykaz Wielowieś 32.pdf
  zarządzenie i wykaz Wielowieś 32.pdf
(72.8 KB)

Zarządzenie Nr /238/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 6
października 2016r. W sprawie przeznaczenia do oddania w najem
i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w
najem -lokalu znajdującego się na drugim piętrze budynku
przy ulicy Jana Pawł
  G-238-16.pdf
(228.11 KB)

Zarządzenie Nr /236/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 6
października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-237-16.pdf
(221.9 KB)

Zarządzenie Nr /236/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 6
października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-236-16.pdf
(221.9 KB)

Zarządzenie Nr /234/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 6
października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-235-16.pdf
(226.5 KB)

Zarządzenie Nr /234/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 6
października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-234-16.pdf
(226.5 KB)

Zarządzenie Nr /231/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 6
października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-231-16.pdf
(225.89 KB)

Zarządzenie Nr G/230/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 4
pazdziernika 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  g-230.pdf
(1.47 MB)

Zarządzenie Nr G/212/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 1
września 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu
oznaczonego numerem ewidencyjnym 85 w obrębie Dłużyce,
przeznaczonego do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
tego gruntu.
  G-212-16.pdf
(194.88 KB)

Zarządzenie Nr /180/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-180-16.pdf
(217.56 KB)

Zarządzenie Nr G/178/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow.
0,1159 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 433/15 i 432/20, położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy, przeznac
  G-178-16.pdf
(146.75 KB)

Zarządzenie Nr G/177/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow.0,0959
ha, składającej się z działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 433/14 i 432/19, położonej w obrębie 2 miasta
Ścinawy,
  G-177-16.pdf
(214.73 KB)

Zarządzenie Nr G/179/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow.
0,1250 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami
geodezyjnymi 557/10 obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0956 ha,
558/7 obr.2 miast
  G-179-16.pdf
(147.13 KB)

Zarządzenie Nr G/176/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w skład
której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi
558/1, 558/4, 557/3, 557/5, położonej w obrębie 2
miasta Ścinawy, prze
  G-176-16.pdf
(148.86 KB)

Zarządzenie Nr G/173/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 246/1 w obr. 1 miasta Ścinawy,
przeznaczonej do sprzedaży.
  G-173-16.pdf
(139.12 KB)

Zarządzenie Nr /174/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 19 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-174-16.pdf
(209.22 KB)

Zarządzenie Nr /170/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-170-16.pdf
(222.75 KB)

Zarządzenie Nr /171/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 lipca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-171-16.pdf
(220.18 KB)

Zarządzenie Nr G/150/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 czerwca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 142/1 w obr. Dłużyce, przeznaczonej do
sprzedaży.
  wykaz 142-1 Dłużyce.pdf
(188.37 KB)

Zarządzenie Nr G/145/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 22
czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/6 w obrębie 4 miasta
Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.
  wykaz 50-6 obr.4.pdf
(207.67 KB)

Zarządzenie Nr G/135/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 czerwca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-135-16.pdf
(216.15 KB)

Zarządzenie Nr /138/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 13 czerwca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-138-16.pdf
(221.25 KB)

Zarządzenie Nr G/120/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 maja
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 41/2 w obrębie Chełmek Wołowski,
przeznaczonej do sprzedaży.
  G-120-16.pdf
(184.67 KB)

Zarządzenie Nr G/121/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 17 maja
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 24 w obrębie Parszowice, przeznaczonej do
sprzedaży.
  G-121-16.pdf
(170.25 KB)

Zarządzenie nr G/112/16 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi
5/1 i 5/3 o łącznej powierzchni 0,801 ha przeznaczonej do
oddania w dzierżawę na cele statutowe Stowarzyszenia
Miłośników Natury "Glinianka
  G-112-16.pdf
(213.01 KB)

Zarządzenie nr G/111/16 z dnia 10 maja 2016r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym
319(część) o powierzchni 0,81 ha przeznaczonej do oddania w
dzierżawę pod uprawy polowe
  G-111-16.pdf
(214.09 KB)

Zarządzenie Nr G/110/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 9 maja
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego przy ulicy
Mickiewicza nr 12/1 w Ścinawie.
  G-110-16.pdf
(193.23 KB)

Zarządzenie Nr G/105/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-105-16.pdf
(217.82 KB)

Zarządzenie Nr G/104/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-104-16.pdf
(214.32 KB)

Zarządzenie Nr G/103/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-103-16.pdf
(217.51 KB)

Zarządzenie Nr G/101/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-101-16.pdf
(223.86 KB)

Zarządzenie Nr G/98/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 60/18 w obrębie Lasowice, przeznaczonej do
sprzedaży.
  G-98-16.pdf
(219.79 KB)

Zarządzenie Nr G/99/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 60/15 w obrębie Lasowice, przeznaczonej do
sprzedaży.
  G-99-16.pdf
(219.33 KB)

Zarządzenie Nr G/100/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/14 w obrębie Lasowice,
przeznaczonej do sprzedaży.
  G-100-16.pdf
(219.98 KB)

Zarządzenie Nr G/97/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/5 w obrębie Lasowice,
przeznaczonej do sprzedaży.
  G-97-16.pdf
(219.44 KB)

Zarządzenie Nr G/91/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-91-16.pdf
(225.73 KB)

Zarządzenie Nr G/87/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-87-16.pdf
(217.93 KB)

Zarządzenie Nr G/92/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-92-16.pdf
(225.87 KB)

Zarządzenie Nr G/88/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-88-16.pdf
(219.62 KB)

Zarządzenie Nr G/90/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 25
kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w
skład której wchodzą działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi 482/5, 481/4, 482/6, 481/5, 482/7, 481/6 w
obrębie 2 miasta Ścinawy, przezn
  g-60-2016.pdf
(145.07 KB)

Zarządzenie Nr G/79/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 302/2 w obr. Zaborów, przeznaczonej do
sprzedaży.
  wykaz 302-2 obr. Zaborów.pdf
(257.06 KB)

Zarządzenie Nr G/80/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej
numerem ewidencyjnym 302/3 w obr. Zaborów, przeznaczonej do
sprzedaży.
  wykaz 302-3 obr. Zaborów.pdf
(255.69 KB)

Zarządzenie Nr G/69/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 1 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  g-69-16.pdf
(228.57 KB)

Zarządzenie Nr G/71/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 kwietnia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w skład
której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi
171/10 i 171/13 w obr.2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do
sprzedaży.
  G-71-16.pdf
(165.53 KB)

Zarządzenie Nr G/67/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 marca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-67-16.pdf
(226.27 KB)

Zarządzenie Nr G/68/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 marca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  g-68-16.pdf
(222.94 KB)

Zarządzenie Nr G/55/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 marca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-55-16.pdf
(221.84 KB)

Zarządzenie Nr G/52/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 marca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-52-16.pdf
(218.15 KB)

Zarządzenie Nr G/48/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 15 marca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-48-16.pdf
(218.9 KB)

Zarządzenie Nr G/46/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 10 marca
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-46-16.pdf
(218.06 KB)

G/45/2016 z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 212(część) o pow.
0,0120 m2 położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy i
przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródek przydomowy
  G-45-16.pdf
(215.89 KB)

G/44/2016 z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 238 o pow. 0,0153 m2
położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy i przeznaczonej do
oddania w dzierżawę pod ogródek przydomowy
  G-44-16.pdf
(223.21 KB)

G/43/2016 z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 6 o pow. 0,1400 m2
położonej w obrębie Buszkowice gmina Ścinawa i przeznaczonej
do oddania w dzierżawę pod uprawy polowe,
  G-43-16.pdf
(215.05 KB)

G/42/2016 z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 342/19(część) o pow.
0,0010 m2 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy i
przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod garaż tymczasowy,
  G-42-16.pdf
(222.18 KB)

G/41/2016 z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 240(część) o pow.
0,0240 m2 położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy i
przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródek przydomowy
  G-41-16.pdf
(223.26 KB)

Zarządzenie Nr G/40/2016 Burmistrza Ścinawy z dnia 4 marca
2016r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości nr 338 w obr.
Tymowa do oddania w nieodpłatne użytkowanie oraz ogłoszenia
wykazu tej nieruchomości.
  MGZZOP wykaz użytkowanie 338 obr. Tymowa 4.03.2016r..pdf
(240.56 KB)

Zarządzenie Nr G/19/2016 Burmistrza Ścinawa z dnia 3 lutego
2016r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
najem - lokalu użytkowego nr 1 w budynku Nr 2 przy ulicy Jana
Pawła II
  g-19-16.pdf
(236 KB)

Zarządzenie Nr /7/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-7-16.pdf
(219.85 KB)

Zarządzenie Nr /8/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-8-16.pdf
(219.19 KB)

Zarządzenie Nr G/10/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-10-16.pdf
(215.77 KB)

Zarządzenie Nr G/5/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-5-16.pdf
(215.88 KB)

Zarządzenie Nr G/6/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-6-16.pdf
(215.08 KB)

Zarządzenie Nr G/9/16 Burmistrza Ścinawy z dnia 20 stycznia
2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
  G-9-16.pdf
(226.08 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
28.12.2016 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)