Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - samodzielnego lokalu użytkowego Nr 1A (garażu) położonego w budynku Nr 29 w obr. Przychowa
Data publikacji: 25.11.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
   Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 17 listopada 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - samodzielnego lokalu użytkowego Nr 1A  (garażu) położonego w budynku Nr 29 w obr. Przychowa wraz z udziałem wynoszącym 598/10000 we wspólnych częściach budynków i w gruncie oznaczonym numerem geodezyjnym 176/4 w obr. Przychowa o pow.0,15 ha., dla którego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer  LE1U/00018669/0.  

Do przetargu dopuszczono jedną osobę - Barbarę Ciołek.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3000 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 3030 zł.

Nabywcą nieruchomości - samodzielnego lokalu użytkowego Nr 1A ( garażu) położonego w budynku Nr 29 w obr. Przychowa wraz z udziałem wynoszącym 598/10000 we wspólnych częściach budynków i w gruncie oznaczonym numerem geodezyjnym 176/4 w obr. Przychowa o pow.0,15 ha., została Barbara Ciołek, która za nieruchomość zaoferowała cenę 3030 zł.  


  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
25.11.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)