Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/18, położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy
Data publikacji: 24.11.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 12 listopada 2015r. przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,0088 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/18, położonej w obrębie 1 miasta Ścinawy, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer  LE1U/00018534/5.

Do przetargu dopuszczono dwie osoby - Dariusza i Dorotę Kucner.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3520 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 3560 zł.   Nabywcami nieruchomości o pow. 0,0088 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/18, położonej w obr.1 miasta Ścinawy, zostali Dariusz i Dorota Kucner, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 3560 zł.


  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
24.11.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)