Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
  Przetargi na zbycie nieruchomości, oddanie w najem lub dzierżawę / Nieruchomości przeznaczone do zbycia /  Informacje o wynikach przetargów
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0959 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy,
Data publikacji: 19.11.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

  Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 10 listopada 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/13, 433/4, 432/11, 432/18, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00074863/0. 

Do przetargu dopuszczono cztery osoby: Dawida Rzepkę i Annę Boguń, Marcina Dawidowicz, Annę Wrona. 

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45000 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 45450 zł.

Nabywcami nieruchomości o pow.0,0959 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 433/13 o pow.0,0161 ha, 433/4 o pow. 0,0049 ha, 432/11 o pow. 0,0133 ha, 432/18 o pow. 0,0616 ha, położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy, zostali Anna Henryka i Adam Wrona,  którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 45450 zł. 

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
19.11.2015 Edycja dokumentu (Paweł Flunt)