Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Jednostki Organizacyjne
Tytuł dokumentu: Centrum Turystyki i Kultury
Data publikacji: 25.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Centrum Turystyki i Kultury
59-330 Ścinawa, ul. T. Kościuszki 1
tel./faks: 76  845 79 17
e-mail: sekretariat@ctik.scinawa.pl

strona WWW: www.ctik.scinawa.pl

NIP 692-000-06-74
REGON 000897680 

Do zakresu działania Centrum w szczególności należy:

 1. W zakresie upowszechniania kultury i sztuki, sportu,  rekreacji i turystyki działania obejmują:
  1. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
  2. tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
  3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
  4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  5. udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
  6. organizowanie – w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozbudzaniu i  pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,
  7. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, okolicznościowych (tj. święta, jubileusze, turnieje wsi, konkursy, warsztaty, wystawy, pokazy i plenery artystyczne),
  8. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
  9. zlecenie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom
  10. nieodpłatne udostępnianie sali widowiskowej i ośrodka kultury na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz gminnych organizacji społecznych.
 2. W zakresie wychowania i edukacji działania obejmują:
  1. tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych i folklorystycznych,
  2. tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbistycznych oraz klubów dyskusyjnych,
   3) organizowanie wystaw, plenerów, spotkań artystycznych,
  3. organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki.
 3. W zakresie działań promujących Miasto i Gminę Ścinawa w kraju i za granicą działania obejmują:
  1. nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury lub instytucjami o podobnym zakresie działań na terenie kraju oraz za granicą,
  2. tworzenie projektów o szerszym zasięgu terytorialnym,
  3. redagowanie strony internetowej,
  4. przygotowywanie i wydawanie wydawnictw promujących Miasto i Gminę Ścinawa,
  5. organizacja imprez środowiskowych, rocznicowych, narodowych, okolicznościowych jak również konkursów, przeglądów, festiwali, wydarzeń artystycznych promujących Miasto i Gminę Ścinawa,
  6. pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, współpraca ze środkami masowego przekazu, rozwijanie kontaktów z innymi podmiotami w celu promocji Miasta i Gminy Ścinawa,
  7. informacja turystyczna promująca walory Ziemi Ścinawskiej.

W strukturze CTiK działają:

 • Świetlice wiejskie
  • świetlice wiejskie w miejscowościach: Buszkowice, Dąbrowa Środkowa, Dębiec, Dłużyce, Dziesław, Dziewin, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Ręszów, Turów, Wielowieś, Zaborów.
 • W Centrum Kultury i Turystyki działa od 1984 roku Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej.

W ramach swojej działalności CTiK organizuje imprezy plenerowe:

 • Dni Ścinawy,
 • Ścinawski Blues nad Odrą
 • Dzień Dziecka,
 • Flis Odrzański,
 • Festyny letnie,
 • Dożynki Gminne.

Centrum Kultury i Turystyki organizuje  wystawy, konkursy, turnieje piłki nożnej, szachowe, warcabowe, tenisa stołowego. W okresie ferii i wakacji oferuje bogaty program spędzenia wolnego czasu.


Załączniki

Statut Centrum Turystyki i Kultury
  statut Centrum.pdf
(83.86 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

 Rejestr zmian dokumentu
01.04.2015 Edycja dokumentu (Magdalena Ratajczak)