Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/29 w obr.2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 13.08.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 5 sierpnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 430/29 o pow.0, 0027 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018119/0.

Do przetargu dopuszczono 1 osobę: Martę Sajak

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5 049 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 5 109 zł.

Nabywcami nieruchomości nr 430/29 o pow. 0, 0027 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, zostali Piotr Czesław i Marta małż. Sajak, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 5 109 zł.


  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
13.08.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)