Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD MIASTA I GMINY ŚCINAWA
  Menu przedmiotowe
   Pozostałe przetargi (rozstrzygnięcia)
Tytuł dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 171/17 o pow. 0, 1147 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy
Data publikacji: 10.08.2015
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 31 lipca 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 171/17 o pow. 0, 1147 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00021768/8.

Do przetargu dopuszczono 2 osoby: Joannę Urszulę Stupak i Krzysztofa Szumnego.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 33 000 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 59 400 zł.

Nabywcą nieruchomości nr 171/17 o pow. 0, 1147 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej, został Krzysztof Szumny, który za nieruchomość zaoferował cenę 59 400 zł.


  

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Paweł Flunt

Rejestr zmian dokumentu
10.08.2015 Utworzenie dokumentu. (Paweł Flunt)